تبلیغات

پارلمان کشورها قانون منع تولیدمتن كامل قانون اساسی دائمی عراق و افغانستان
متن كامل قانون اساسی دائمی عراق – مصوب 2005

 

نخستین قانون اساسی دائم عراق، در همه پرسی 23 مهر 1384 (15 اكتبر 2005) به تایید 78 درصد رای دهندگان عراقی رسید. متن كامل این قانون را كه خبرگزاری مهر به طور پراكنده و به نقل از روزنامه «الصباح» چاپ بغداد منتشر كرده است بدینوسیله در اختیار علاقه مندان قرار میگرد:

Exclusive by: www.maghami.blogfa.com

بخش اول: اصول اساسی

ماده 1 

جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است.

ماده 2

1 - اسلام دین رسمی کشور و یکی از منابع اساسی قانونگذاری است.

1 - الف : تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی مغایرباشد، جایز نیست.

1 - ب : قوانینی که با اصول دمکراسی تعارض دارد، نباید تدوین شود.

1 ـ ج : تدوین قوانینی که با حقوق و آزادی های اساسی ذکر شده در این قانون اساسی تعارض دارد، جایز نیست .

2 ـ  قانون اساسی حفظ هویت اسلامی اکثریت ملت عراق و همچنین حقوق کامل همه افراد مانند مسیحیان ، یزیدی ها، صائبی های مندائی همچون حق آزادی بیان و اعمال فرائض دینی  را تضمین می کند.

ماده 3

عراق کشوری دارای اقوام , ادیان و مذاهب مختلف است و بخشی از جهان اسلام به شمار می رود و عضو موسس و فعال و موثر در اتحادیه عرب است و به منشور آن پایبند است.

ماده 4

1ـ زبان عربی و کردی زبان های رسمی عراق هستند و حق عراقی ها برای آموزش زبان های مادری مانند ترکمنی، سریانی و ارمنی در موسسات آموزشی دولتی یا خصوصی  بر اساس مقررات آموزشی به فرزندانشان تضمین می شود.

2 ـ دامنه اصطلاح زبان رسمی و نحوه اجرای مقررات این ماده در قانونی به شرح زیر مشخص می شود.

الف : انتشار روزنامه رسمی دولت به این دو زبان .

ب : در اماکن رسمی مانند مجلس نمایندگان، شورای وزیران (هیات دولت) دادگاه ها و کنفرانس های رسمی از این دو زبان استفاده می شود.

ج : به رسمیت شناخته شدن اسناد و مدارک رسمی و نامه ها و انتشار اسناد رسمی به این دو زبان صورت می گیرد.

د : بازشدن مدارس نیز با این دو زبان بر اساس مقررات آموزشی صورت خواهد گرفت.

هـ : در زمینه های دیگر مانند اسکناس ، گذرنامه و تمبرها اصل برابری ( دو زبان عربی و کردی ) باید رعایت شود.

3 ـ ارگان ها و سازمان های فدرالی در ایالت کردستان دو زبان عربی و کردی را مورد استفاده قرار می دهند.

4 - زبان ترکمنی و سریانی در واحدهای اداری که اکثریت جمعیت را در انجا تشکیل می دهند زبان رسمی به شمارروند.

5 - در صورتی که اکثریت مردم یک منطقه یا استان در همه پرسی عمومی موافقت کنند هر منطقه یا استان می تواند هر زبان محلی را به عنوان زبان رسمی دیگر خود برگزیند.

ماده 5 

حاکمیت از آن قانون است و مردم منبع اختیارات و مشروعیت آن به شمار می روند که این حق خود را از طریق رای دادن مخفی و مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی اعمال می کنند.

ماده 6 

قدرت به صورت مسالمت آمیز و از طریق ابزارهای دمکراتیک که درقانون اساسی بر آنها تصریح شده است منتقل می شود.

ماده 7

1 - ـ فعالیت هر گونه تشکیلات که خط مشی نژادپرستی , تکفیر یاپاکسازی طایفه ای رااتخاذ کند یا ازان ستایش کرده یا زمینه را برای آن فراهم کند ودیگران را به ان تحریک کند بخصوص تشکیلات بعث صدامی در عراق و سمبل های ان تحت هر نامی که باشد ممنوع است و نباید در چارچوب پورالیزم سیاسی درعراق باشد و این امر با تدوین یک قانون سازماندهی می شود.

2 ـ کشور به مبارزه با انواع تروریسم پایبند است و سعی می کند از تبدیل خاک خود به مرکز , گذرگاه یا صحنه فعالیتهای آن جلوگیری کند.

ماده 8 

عراق اصول حسن همجواری را رعایت کرده و به عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها پایبند است وکوشد منازعات را با ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل کند , روابط خود را براساس منافع مشترک و مقابله به مثل برقرارمی کند و تعهدات بین المللی خود را رعایت می کند.

ماده 9

اولا
ـ الف : نیروهای مسلح و سازمان امنیتی عراق از مولفه های ملت عراق به شمار می رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه تبعیض رارعایت می کند و تحت رهبری حکومت مدنی قرار دارد و از عراق دفاع می کند ضمن آنکه ابزاری برای سرکوب ملت عراق نیست ، در امور سیاسی دخالت نمی کند و در نقل و انتقال قدرت نیز نقشی ندارد.

ـ ب : تشیکل گروههای شبه نظامی در خارج از چارچوب نیروهای مسلح ممنوع است .

ـ ج : نیروهای مسلح عراق و اعضای آنها از جمله نظامیان وزارت دفاع یا دیگر ادارات و سازمانهای وابسته به آنها نمی توانند برای احراز پست های سیاسی نامزد شوند و نباید در تبلیغات انتخاباتی نامزدها و دیگر اقداماتی که سیستم های وزارت دفاع آنها را منع می کند شرکت کنند، این ممنوعیت ، فعالیت افراد یاد شده را شامل می شود که این فعالیت ها را به صورت شخصی یاشغلی انجام می دهند ولی شامل حق رای دادن آنها در انتخابات نمی شود.

ـ د : سازمان اطلاعات ملی عراق اطلاعات را جمع آوری کرده و تهدیداتی که امنیت ملی را نشانه رفته است ارزیابی کند و توصیه هایی در اختیار دولت عراق قرار می دهد.

سازمان اطلاعات تحت حاکمیت مدنی و زیر نظر قوه قانونگذاری خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول و رسمیت شناخته شده حقوق بشر فعالیت می کند.

ـ هـ : دولت عراق تعهدات بین المللی این کشور در خصوص منع گسترش، توسعه ، تولید و استفاده از سلاح های هسته ای، شیمیایی و میکروبی را رعایت می کند و از تجهیزات ،مواد، فناوری و سیستم های ارتباطی که به توسعه، ساخت ،تولید و بکارگیری این گونه سلاح ها مربوط می شود، جلوگیری می کند.

ثانیا ـ خدمت زیر پرچم بر اساس قانون تعیین می شود.

ماده 10

عتبات مقدسه و اماکن مذهبی در عراق هویت های دینی و فرهنگی هستند و کشور بر حفظ حرمت آنها و تضمین انجام آزادانه شعائر در آنها تاکید می کند.

ماده 11 

بغداد پایتخت جمهوری عراق است .

ماده 12 

1- پرچم و آرم آن و سرود ملی عراق که سمبل عناصر مختلف تشکیل دهنده ملت عراق است، بر اساس قانون تنظیم وتعیین می شود.

2 – نشان ها، تعطیلات رسمی، مناسبت های دینی و ملی و تقویم هجری و میلادی بر اساس قانون مشخص می شود.

3 - هیچ قانونی نباید در مغایرت با قانون اساسی وضع شود و هر متن قانون در قانون اساسی ایالت ها یا هر متن قانونی دیگر که مغایر با قانون اساسی عراق باشد، از رده اعتبار خارج است.

ماده 13 

این قانون اساسی به عنوان عالی ترین قانون عراق به شمار می آید و تمام بخش های بدون استثناء الزام آور است .

بخش دوم :حقوق و آزادی ها

اول : حقوق مدنی و سیاسی 

ماده 14 

عراقی ها بدون هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت ، نژاد، قومیت، اصل، رنگ، دین، مذهب، اعتقادات، اندیشه یا اوضاع اقتصادی واجتماعی دربرابرقانون برابر هستند.

ماده 15 

هر فردی حق برخورداری از زندگی، امنیت وآزادی را دارد و نباید وی را از این حقوق محروم کرد و یا حقوق وی را محدود کرد، مگر بر اساس قانون و بنا به تصمیم صادره از دستگاه قضایی ذیربط .

ماده 16 

برای همه مردم عراق حق برخورداری از فرصت های برابر تضمین شده است و دولت انجام اقدامات لازم را برای تحقق این امر برعهده دارد.

ماده 17 

اولا : حریم خصوصی هر شخص در صورتی که با حقوق دیگران و عرف و آداب عمومی منافات نداشته باشد، باید حفظ شود.

ثانیا : حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها یا بازرسی جز با حکم قضایی مطابق با قانون جائز نیست .

ماده 18 

1 - شهروند عراقی کسی است که پدر یا مادرش عراقی باشند. ثانیا : تابعیت عراقی حق هرعراقی است که اساس شهروندی وی به شمار می رود.

2 - الف - سلب تابعیت از شهروند عراقی که در عراق به دنیا آمده باشد به هر دلیلی ممنوع است و کسی که این حق را از وی سلب کرده اند حق اعاده آن را دارد که این امر را قانون مشخص می کند. 

ب - تابعیت عراقی از کسانی که تابعیت این کشور را دریافت کرده اند در مواردی که قانون به آن تصریح می کند سلب شود.

3 - هرعراقی حق دارد بیش از یک تابعیت داشته باشد، افرادی که پست های کلیدی یا عالی امنیتی را برعهده می گیرند، باید تابعیت های دیگری را که بدست آورده اند، کنار بگذارند که این امر براساس قانون مشخص می شود.

4 - تابعیت عراقی با هدف سیاست اسکان که به ترکیب جمعیتی عراق خدشه وارد کند، اعطا نمی شود.

5 - احکام مربوط به تابعیت در قانونی مشخص خواهد شد و دادگاه های ذیربط  به شکایت های که در خصوص آن مطرح مطرح می شود، رسیدگی خواهند کرد.

ماده 19

1ـ دستگاه قضایی ارگانی مستقل است و هیچ کس جز قانون حاکمیتی بر آن ندارد.

2 - هر جرم و مجازاتی تنها بر اساس نص قانون تعیین می شود و مجازات تنها شامل کسانی می شود که قانون هنگام ارتکاب آن اقدام ، آن را جرم به شمار آورد و مجازات شدیدتر ازمجازاتی که هنگام ارتکاب جرم اجرا شده است، ممنوع است.

3 - حق دادخواهی برای هم محفوظ است.

4- حق دفاع، حقی مقدس و در همه مراحل تحقیق و محاکمه محفوظ است.

5 - متهم بیگناه است مگر اینکه دادگاه قانونی عادل محکومیتش را اثبات کند، متهم پس ازآزادی به خاطر همان اتهام باردیگر محاکمه نمی شود، مگراینکه دلایل جدیدی پیدا شود.

6 - هر فردی حق دارد که در تدابیر قضایی و اداری با وی به صورت عادلانه رفتار شود.

7 - جلسات دادگاه ها علنی خواهد بود مگر اینکه دادگاه تصمیم بگیرد آن را غیر علنی برگزار کند.

8 - مجازات شخصی است.

9 - قوانین عطف به ما سبق نمی شود، مگراینکه بر آن تصریح شده باشد و این استثناء شامل قوانین مالیات و عوارض نمی شود.

10 - قانون جزایی عطف به ماسبق نمی شود مگراینکه برای متهم بهتر باشد.

11 - دادگاه برای فردی که به ارتکاب جرمی متهم شده باشد و وکیل مدافع ندارد، با هزینه دولت وکیل می گیرد.

12 - الف : بازداشت افراد ممنوع است

 ب : حبس یا بازداشت دراماکنی غیر از اماکنی که طبق قوانین زندانها برای آن اختصاص یافته است ومراقبت های بهداشتی و اجتماعی در آنجا اعمال می شودو تحت نظارت مقامات دولت قراردارد، ممنوع است .

13 - برگه های تحقیقات اولیه باید حداکثر بیست و چهار ساعت پس از دستگیری متهم در اختیار قاضی قرار گیرد و تمدید آن فقط یک بار وبه همین مدت امکان پذیر است .

ماده 20 

تمام شهروندان عراقی اعم از زن و مرد حق دارند در امور کلی کشورشان دخالت کنند و ازحقوق سیاسی از جمله حق رای دادن، انتخاب کردن و نامزد شدن برخوردار شوند.

ماده 21

1 -  تسلیم شهروندان عراقی به جریان ها و مقامات خارجی ممنوع است .

2 - حق پناهندگی سیاسی به عراق در چارچوب قانون تعیین می شود( پارلمان لایحه قانونی در این باره تصویب می کند) و تحویل پناهنده سیاسی به طرف های خارجی یا بازگرداندن اجباری وی به کشوری که از آن فرار کرده است، ممنوع است.

3 - حق پناهندگی سیاسی به کسانی که متهم به ارتکاب جنایات بین المللی یا تروریستی شده اند یا افرادی به عراق زیان رسانده اند، داده نمی شود.

دوم – حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی


منبع : smr[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]213

Seyed Mahdi Rafougar متن کامل قانون , افغانستان من, بزرگترین مرجع جنگ افزار, پایگاه اطلاع رسانی مردمی دکتر , سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی, حقوق بین الملل international law تازه , پایان نامه مقاله پروژه تحقیق ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات