تبلیغات

وصیت امام به دانشجویانبسیج در وصیت نامه امام (ره)
بسیج در وصیت نامه امام (ره)
قوای مسلح از ارتش و سپاه و ژاندارمری و شهربانی تا كمیته‏ها و بسیج و عشائر ویژگی خاص دارند اینان كه بازوان قوی و قدرتمند جمهوری اسلامی‏می‏باشند و نگهبان سرحدات و راهها و شهرها و روستاها و بالاخره نگهداران‏امنیت و آرامش‏بخشان به ملت می‏باشند، می‏بایست مورد توجه خاص ملت و دولت ومجلس باشند و لازم است توجه داشته باشند كه در دنیا آنچه كه موردبهره‏برداری برای قدرتهای بزرگ و سیاستهای مخرب بیشتر از هر چیز و هرگروهی است، قوای مسلح است.

قوای مسلح است كه با بازیهای سیاسی، كودتاها وتغییر حكومتها و رژیمها به دست آنان واقع می‏شود و سودجویان دغل بعض سران‏آنان را می‏خرند و با دست آنان و توطئه‏های فرماندهان بازی‏خورده كشورها رابه دست می‏گیرند و ملتهای مظلوم را تحت‏سلطه قرار داده و استقلال و آزادی رااز كشورها سلب می‏كنند و اگر فرماندهان پاكدامن متصدی امر باشند هرگز برای‏دشمنان كشورها امكان كودتا یا اشغال یك كشور پیش نمی‏آید و یا اگر احیاناپیش آید به دست فرماندهان متعهد شكسته و ناكام خواهد ماند. و در ایران نیز كه این معجزه عصر به دست ملت انجام گرفت، قوای مسلح متعهدو فرماندهان پاك و میهن‏دوست‏سهم به سزائی داشتند و امروز كه جنگ لعنتی وتحمیلی صدام تكریتی به امر و كمك آمریكا و سایر قدرتها پس از نزدیك به دوسال با شكست‏سیاسی و نظامی ارتش متجاوز بعث و پشتیبانان قدرتمند ووابستگان به آنان روبرو است باز قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاهی ومردمی با پشتیبانی بی‏دریغ ملت در جبهه‏ها و پشت جبهه‏ها این افتخار بزرگ راآفریدند و ایران را سرافراز نمودند و نیز شرارتها و توطئه‏های داخلی را كه‏به دست عروسكهای وابسته به غرب و شرق برای براندازی جمهوری اسلامی بسیج‏شده‏بودند با دست توانای جوانان كمیته‏ها و پاسداران بسیج و شهربانی و با كمك‏ملت غیرتمند درهم شكسته شد. و همین جوانان فداكار عزیزند كه شبها بیدارندتا خانواده‏ها با آرامش استراحت كنند. خدایشان یار و مددكار باد. پس وصیت برادرانه من در این قدمهای آخرین عمر بر قوای مسلح به طور عموم‏آن است كه ای عزیزان كه به اسلام عشق می‏ورزید و با عشق لقاءالله به فداكاری‏در جبهه‏ها و در سطح كشور به كار ارزشمند خود ادامه می‏دهید بیدار باشید وهشیار كه بازیگران سیاسی و سیاستمداران حرفه‏ای غرب و شرق‏زده و دستهای‏مرموز جنایتكاران پشت‏پرده لبه تیز سلاح خیانت و جنایت كارشان از هر سو وبیشتر از هر گروه متوجه به شما عزیزان است و می‏خواهند از شما عزیزان كه‏با جان‏فشانی خود انقلاب را پیروز نمودید و اسلام را زنده كردید بهره‏گیری‏كرده و جمهوری اسلامی را براندازند و شما را با اسم اسلام و خدمت به میهن وملت از اسلام و ملت جدا كرده به دامن یكی از دو قطب جهانخوار بیندازند وبر زحمات و فداكاریهای شما با حیله‏های سیاسی و ظاهرهای به صورت اسلامی وملی خط بطلان بكشند. وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه همانطور كه از مقررات نظام، عدم‏دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه‏ها است به آن عمل نمایند و قوای مسلح‏مطلقا چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها در هیچ حزب وگروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگهدارند. در این صورت‏می‏توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون‏گروهی مصون باشند و برفرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع‏نمایند و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت وشورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای‏مسلح چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد بر خلاف مصالح اسلام و كشوربخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند كه بی‏اشكال به تباهی‏كشیده می‏شوند و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت‏كنند و بر رهبر و شورای رهبری است كه با قاطعیت از این امر جلوگیری نمایدتا كشور از آسیب در امان باشد و من به همه نیروهای مسلح در این پایان‏زندگی خاكی وصیت مشفقانه می‏كنم كه از اسلام كه یگانه مكتب استقلال وآزادیخواهی است و خداوند متعال همه را با نور هدایت آن به مقام والای‏انسانی دعوت می‏كند چنانچه امروز وفا دارید در وفاداری استقامت كنید كه شمارا و كشور و ملت‏شما را از ننگ وابستگیها و پیوستگیها به قدرتهایی كه‏شما را جز برای بردگی خویش نمی‏خواهند و كشور و ملت عزیزتان را عقب‏مانده‏و بازار مصرف و زیر بار ننگین ستم‏پذیری نگه می‏دارند نجات می‏دهد و زندگی‏انسانی شرافتمندانه را ولو با مشكلات بر زندگانی ننگین بردگی اجانب ولو بارفاه حیوانی ترجیح دهید و بدانید مادام كه در احتیاجات صنایع پیشرفته،دست‏خود را پیش دیگران دراز كنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید قدرت‏ابتكار و پیشرفت در اختراعات در شما شكوفا نخواهد شد. و به خوبی و عینت‏دیدید كه در این مدت كوتاه پس از تحریم اقتصادی همانها كه از ساختن هرچیز خود را عاجز می‏دیدند و از راه انداختن كارخانه‏ها آنان را مایوس‏می‏نمودند افكار خود را به كار بستند و بسیاری از احتیاجات ارتش و كارخانه‏هارا خود رفع نمودند. و این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج كارشناسان خارجی،تحفه‏ای الهی بود كه ما از آن غافل بودیم. اكنون اگر دولت و ارتش كالاهای‏جهانخواران را خود تحریم كنند و به كوشش و سعی در راه ابتكار بیفزایندامید است كه كشور خودكفا شود و از دریوزگی از دشمن نجات یابد. و هم در اینجا باید بیفزایم كه احتیاج ما پس از این همه عقب‏ماندگی‏مصنوعی به صنعتهای بزرگ خارجی حقیقتی است انكارناپذیر، و این به آن معنی‏نیست كه ما باید در علوم پیشرفته به یكی از دو قطب وابسته شویم. دولت وارتش باید كوشش كنند كه دانشجویان متعهد را در كشورهایی كه صنایع بزرگ‏پیشرفته را دارند و استعمار و استثمارگر نیستند بفرستند و از فرستادن به‏آمریكا و شوروی و كشورهای دیگر كه در مسیر این دو قطب هستند احتراز كنند،مگر ان‏شاءالله روزی برسد كه این دو قدرت به اشتباه خود پی برند و در مسیرانسانیت و انسان‏دوستی و احترام به حقوق دیگران واقع شوند، یا ان‏شاءالله‏مستضعفان جهان و ملتهای بیدار و مسلمانان متعهد آنان را به جای خودنشانند.به امید چنین روزی.


منبع : isargar[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]16

ایثارگر بسیج در وصیت نامه امام , زودپز نشریه خبری دانشجویان , اردوی بصیرت دانشگاه امام صادق , مجنون الحسین 25 توصیه امام , به وبلاگ مرکا خوش آمدید , جنگ قلم, شیشه سنگ دانشجویان و انقلاب ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات