تبلیغات

هزینه های مترتبه»»» متن وکالت نامه بانک دی

متن کامل وکالت نامه گرفته شده توسط بنیاد برای خریدسهام بانک دی:


اینجانب با مشخصات فوق متقاقضی خرید سهام بانک دی و یا سایر

بانکها و شرکتها می باشم  لذا خواهشمندم به وکالت و نمایندگی

اقدامات لازم را مبذول نمائید بدیهی است با توجه به اینکه منابع

مالی لازم برای خرید سهام توسط بنیاد تامین می گردد مبلغ مذکور

بعنوان بدهی اینجانب تلقی و ان بنیاد اجازه و اختیار تام دارد مبلغ

سرمایه گذاری برای خرید سهام  بانضمام هزینه های مترتبه

را از محل سودحاصل از سهام راسا مطالبه و دریافت و بابت

مطالبات خود منظور نماید همچنین اینجانب کلیه حقوق و

اختیارات خودرا برای شرکت در مجامع عمومی واتخاذ تصمیمات

قانونی لازم و انجام امور اعم از مراجعه به مراجع اداری ثبتی

و قضایی دارایی وسازمان بورس و اخذ و نگهداری اوراق سهام

وامضاء ذیل صورتجلسات و اقرار نامه دفتر ثبت سهام سپردن هرگونه

تعهد  و حق مصالحه انتقال یا ترهین کلیه حقوق عینی و فرضی

اعم از سرمایه نقدی و غیر نقدی سود بنام هر شخص حقیقی

وحقوقی دیگر و دریافت وجه به هر نحوی و ترتیب لازم که هیچ یک

از مراحل و مراجع نیازی به حسور و امضاءاینجانب نباشد به بنیاد

شهیدو امور ایثارگران با اختیار تام و نامحدو با حق توکیل به غیر

ولو کرارآ واگذارمی نمایم همچنین ضمن عقد خارج لازم که به اقرا

شفاها منعقد و اجرا گردیده اینجانب تا تسویه حساب کامل بدهی

های خود به بنیاد حق فروش سهام و مطالبه سود و سایر حقوق

مترتبه و حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام عمل منافی با

این وکالت را از خو سلب و اسقاط نمودم .

توضیحی ندادیم خودتان بخوانید ببینید برای 85 هزار تومان

چه وکالتی گرفته شده است

منبع : gpsm[dot]blogfa[dot]com[slash]post-454[dot]aspx

مینو متن وکالت نامه بانک دی, نماز جمعه فرح آباد بدنبال شکل , مطالعات اروپا پیمان شنگن, ترخیص کالا از گمرک خرمشهر , پاتوق وبلاگ نویسان شاهرود , فرح آباد نیوز , فرح آباد نیوز ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات