تبلیغات

نیروی کششی میلگردنحوه ساخت تیرچه بتنی

خرپاها در سه 
مرحله، تحت بارگذاری قرار می‌گیرند. در مرحله اول بار ناشی از حمل و نقل 
را تحمل می‌کنند، در مرحله دوم بار ناشی از اجزاء بتن ریزی سقف، که وزن 
مرده سقف (وزن خرپا، بلوک و بتن درجا) و بارهای در حین اجراء در حد فاصل 
تکیه‌گاه‌های اصلی به خرپا است را تحمل می‌کنند و در مرحله سوم تحمل بار 
برآیند حاصل از بارهای مرده و زنده پس از عمل آوری بتن پوششی و کسب مقاومت 
کافی می‌باشد، که در اینجا نیز به عنوان عضو خمشی سقف عمل می‌کند.

برای 
پر کردن فضای خالی بین خرپاها از قالبهای ثابت مانند بلوکهای سبک، پلی 
استایرن، طاق ضربی با بتن رویه یا هر پر کننده مناسب دیگر استفاده می‌گردد.
شکل 1-1- بتن پوششی در سقف خرپا بلوک

خرپا 
پیش ساخته فولادی، شبکه پیش ساخته‌ای از آرماتورهای کششی و عرضی و میلگرد 
اتصال بالایی است که به شکل خرپا به همدیگر جوش شده و ایستایی لازم را 
برای حمل و اجرا تامین می‌کند و تولید آن به صورت ماشینی انجام می‌پذیرد. 
از این خرپا برای ایجاد سقف، راهرو، کف سالنها و حتی سطوح شیب‌دار در 
ساختمانها می‌توان استفاده نمود.

اهمیت و جایگاه خرپاهای پیش ساخته در صنعت ساختمان ایران نزدیک به 80 درصد از سقف‌ها و 
یا کف‌های ساختمان از خرپا - بلوک ساخته می‌شود. سرعت بالا، هزینه کم و 
صرفه‌جویی‌های اقتصادی این روش سبب می‌شود که بسیاری از سازندگان 
ساختمان‌های مسکونی و اداری از این روش استقبال نمایند.

با توجه به 
رشد سالانه حدود 9 درصد صنعت ساختمان‌سازی در کشور، نیاز به تولید انبوه 
خرپا با کیفیت بالا و با توجیه اقتصادی، رعایت استانداردهای مورد نیاز و 
قابلیت اعتماد بالا نیاز است. بنابراین ساخت خرپا در محل ساختمان‌سازی به 
صورت دستی نه تنها نمی‌تواند حجم مورد نیاز تقاضا را تامین نماید، بلکه از 
نظر اقتصادی و قابلیت اعتماد توجیه ندارد. راه‌کار مناسب برای دستیابی به 
این اهداف، تولید خرپاهای پیش‌ساخته در کارخانجات مجهز و تخصصی خارج از 
محل ساختمان به صورت مکانیزه می‌باشد.

در حال حاضر در بسیاری از 
کشورها از جمله کشورهای صنعتی، شرکتهای زیادی تامین کننده سازه‌های فولادی 
به ویژه خرپاهای پیش‌ساخته فولادی مورد نیاز ساختمانها و بناهای بزرگ نظیر 
ورزشگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ هستند. به عنوان نمونه فهرست تعدادی از این 
شرکتها در جدول زیر ارائه شده است.

بنابراین سازندگان ساختمان‌ها 
به ویژه انبوه‌سازان با خرید خرپاهای آماده از سازندگان معتبر (که محصولات 
آنها از سطح کیفیتی بالا و یکنواختی برخوردارند)، نه تنها هزینه کمتری در 
کل می‌پردازند بلکه از نظر سرعت تولید و قابلیت اعتماد، مزیتهای بیشتری را 
بدست می‌آورند. 
جدول 1- فهرست شرکت‌های سازنده خرپاهای فولادی در تعدادی از کشورهای جهان

 Website   Country  Company
www.DEACERO.com CanadaDEACERO
www.technocrete.aeDubai,UAEMammut Technocrete
www.ferriere.pittini.it Italy Ferriere Nord
www.bdw-kehl.deGermanyBDW
www.fert.czechtrade.us/steel-lattice-girder CzechoslovakiaFERT


میلگرد بالایی:

در 
مرحله اول باربری، میلگرد بالایی به کمک دیگر اعضای خرپا، وزن تیرچه را در 
هنگام حملونقل و همچنین وزن مرده سقف را در فاصله دو تکیه گاه موقت (هنگام 
قالب بندی و بتن ریزی پیش از به مقاومت رسیدن بتن پوششی) تحمل میکند.
در 
مرحله دوم باربری تیرچه اگر میلگرد بالایی در ضخامت بتن پوششی و بالاتر از 
سطوح بلوکها قرار گیرد،در نقش فولاد افت حرارتی مقطع مرکب سقف عمل 
میکند(در مقطع تیرT ) و در صورتی که پایینتر از سطح بلوکها قرار گیرد، 
چنین نقشی نخواهد داشت .میلگرد تقویتی:

برای 
تقویت استحکام کششی به غیر از دو میلگرد طولی کششی که در سرتاسر طول تیرچه 
ادامه دارند، میلگردی با طول کمتری که با توجه به نمودار لنگر خمشی محاسبه 
میشود در داخل بتن پاشنه قرار میگیرد، که دو سر آن از بتن پاشنه باید 
بیرون آمده باشد.میلگرد کمکی اتصال:

این میلگرد به منظور مهار کردن میلگردهای کششی و امکان استقرار بیش از دو میلگرد کششی در پاشنه تیرچه به کار میرود.بتن پاشنه:

برای 
تامین تکیه گاه بلوکها (قالب دائمی) و نیزبرای پرهیز از قالب بندی قسمت 
زیرین سقف، پاشنه تیرچه قبل از نصب، بتن ریزی میشود. بتن پاشنه نقش بسیار 
مهمی در روش اجرای سقف دارد، چنانچه سطح افقی و عمودی تیرچه در امتداد 
طولی انحنا داشته باشد، جایگذاری بلوکها با مشکلاتی مواجه میگردد.
نشیمنگاه 
بلوک باید صاف و یکنواخت باشدتا بلوکها به طور یکنواخت در محل خود 
قرارگیرند و سطح زیرین سقف برای نازک کاری بعدی مناسب شود.
پس از بتن 
ریزی پاشنه، باید مراقبتهای لازم جهت نگهداری و مرطوب نگهداشتن بتن انجام 
شود. نوع بتن و ضخامت پوششی بتنی، روی میلگردهای کششی تاثیر زیادی 
درمقاومت سقف، مقاومت در برابر آتش سوزی و دوام تیرچه دارد.
خرپاهای 
پیش ساخته خرپایی از میله‌های فولادی و پاشنه بتنی تشکیل شدند. خرپاهای 
بدون پاشنه بتنی موسوم به خرپا هستند که توسط دست یا ماشین ساخته می‌شوند. 
خرپاها دارای چهار عضو زیر می‌باشند:میلگردهای زیرین (عضو کششی):

در 
مرحله اول باربری تیرچه، میلگرد زیرین خرپا به عنوان عضو کششی خرپای 
تیرچه، باید قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن خود 
تیرچه در زمان حمل ونقل باشد. و همچنین قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از 
لنگر خمشی) ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها و بین دو 
تکیهگاه موقت (شمع بندی) باشد.
در مرحله دوم باربری (بهره برداری)، میلگردهای کششی تیرچه (اعم از زیرین و یا تقویتیهای لازم) به عنوان عضو کششی تی T عمل میکند.میلگردهای عرضی (زیگزاگ):

در 
مرحله اول باربری، میلگردهای عرضی همانند عضو مورب خرپا عمل میکنند و به 
کمک اعضای کششی و بالایی، ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه (در 
هنگام حمل ونقل) و وزن مرده سقف بین تکیه گاههای موقت (در هنگام اجراء) 
تامین میکنند.
در مرحله دوم باربری تیرچه، میلگردهای عرضی پیوستگی لازم 
بین میلگرد کششی خرپا و بتن پوششی (بتن درجا) را تامین میکنند. همچنین 
مقابله با قسمتی از نیروی برشی تیر T به وسیله میلگردهای عرضی انجام 
میگیرد.


برای ساخت خرپا می‌توان از انواع فولادهای ساختمانی در دو حالت نورد گرم 
شده و سرد اصلاح شده استفاده نمود. مهمترین نوع فولادی که در کشور رایج 
است فولادهای ساختمانی کربنی ساده است. در حالی که در کشورهای صنعتی 
فولادهای فوق مستحکم کم آلیاژ و میکروآلیاژ با ترکیبات مختلف رایج است که 
دارای استحکام بالاتر و از همه مهمتر دارای استحکام به وزن بالاتر نسبت به 
فولادهای کربنی ساده هستند. این دسته از فولادها جوش‌پذیری بالایی نیز 
دارند. در شکل زیر منحنی تنش - کرنش و ترکیب شیمیایی چند نوع فولاد 
ساختمانی با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

مقایسه نمودارها نشان می‌دهد 
که مدول الاستیسیته همه آنها در یک سطح است ولی استحکام تسلیم، استحکام 
کششی و درصد ازدیاد طول آنها متفاوت می‌باشد. 
 


  

 نوع فولاد نمونه‌ای از ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)
 فولاد میکروآلیاژ C = 0.18%, Mn = 1.2% , Si = 0.4%, V =0.06%
 فولاد ساده کربنی C = 0,18% Mn = 0,8% Si = 0,2%


شکل 1-4- منحنی تنش-کرنش و ترکیب شیمیایی چند نوع فولاد ساختمانی


 شکل 1-5- منحنی تنش-کرنش و ترکیب شیمیایی چند نوع فولاد ساختمانی
خرپاهای 
فلزی پیش‌ساخته  به صورت 
کاملاً مکانیزه و توسط دستگاه مخصوص Truss Girder Machine انجام می‌پذیرد. 
در این سیستم 5 خط ورودی مفتول وجود دارد که 3 خط آن مربوط به میله‌گردهای 
آجدار بالایی و کششی و دو خط دیگر مربوط به مفتول عرضی است که به صورت 
زیگزاگ در می‌آید. اتصال مفتول‌های عرضی به روش جوش مقاومتی توسط ماشین 
انجام می‌پذیرد.در کل مراحل تولید خرپا ماشینی به ترتیب زیر می‌باشد:1- کشش سرد مفتولهای نورد گرم شده جهت آجدار کردن میله‌گردهای کششی و بالایی و افزایش استحکام تسلیم و استحکام کششی نهایی
2- کشش سرد میلگردهای عرضی برای افزایش استحکام تسلیم
3- ساخت خرپا توسط دستگاه Truss Girder Machine به صورت کاملاً اتوماتیک و مکانیزه
4- برش خرپا به طولهای تعریف شده
5-- بازرسی و بسته‌بندی

منبع : mobin2248[dot]blogfa[dot]com[slash]post-53[dot]aspx

دانشمندان کوچک نحوه ساخت تیرچه , معماری دبیرستان سقف تیرچه بلوک, تیرچه فلزی چیست علاقه مندی , وبسایت مهندس عالی زاده, ساخت تیرچه نحوه ساخت تيرده بتني, تیرچه سازی سهیل زاد اطلاعاتی , دانشمندان کوچک تیرچه بتنی,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات