تبلیغاتنمونه سوالات مهارت های رشته مدیریت خانواده
باسمه تعالی سؤالات آزمون مهارت سالم زیستن                            كد استاندارد:           

1- در تعريف سازمان جهاني بهداشت ازسلامت : سلامت عبارت است از : كامل .....و......و....و نه فقط نبودن بيماري و نقص عضو

 الف: جسم – قلب و روح                           ب: جسم- روان- اجتماع    

  ج: روح و قلب و مغز                                د: جسم –روح – روان

2- شايع ترين بيماري هايي كه با استعمال دخانيات ارتباط دارد كدامند ؟

الف: بيماريهاي قلبي و عروقي                      ب: سرطان ها و حملات مغزي  

 ج: سرطان روده                                       د: موارد الف و ب 3

۳-  چه بيماري هايي از طريق فضولات انسان به يكديگر سرايت مي كند ؟

 الف:وبا- حصبه- اسهال خوني                                   ب: هپاتيت- ديفتري- اسهال

ج:حصبه – كزاز- اسهال                                          د: ديفتري- حصبه- اسهال

 4- كدام عبارت نادرست است ؟

 الف:پاك كننده ها لزوما گند زا هستند                 ب: پاك كننده ها زمينه را براي گندزدايي اماده مي كنند

ج:پاك كننده ها براي زدودن چربي بكار مي روند       د: پاك كننده ها ميكروب ها را دور مي كنند    

5- مهم ترين و خطرناك ترين اثرگاز منواكسيد كربن چيست ؟

الف: جايگزين اكسيژن شدن آن در ريه ها           ب: تركيب آن با اكسيژن و تشكيل دي اكسيد كربن

 ج:تركيب سريع آن با هموگلوبين  خون و تشكيل كربو كسي هموگلوبين        د: همه موارد

6- عوامل بيماري زايي كه به طور طبيعي در خاك يافت مي شوند و انسان در اثر تماس مستقيم با  اين گونه خاكهاي آلوده مبتلا مي شود كدامست ؟

الف:سياه زخم                  ب:حصبه                       ج: سياه سرفه                       د: بيماري كزاز

7- احتياجات رواني انسان ............................... الف: نياز به محبت                        ب: نياز به پيشرفت                                    ج: نياز به مورد تاييد قرار گرفتن      د: همه موارد 8- والديني كه فقط از روش خشونت جهت تربيت فرزندان خود استفاده مي كنند فرزندان دچار ................. خواهند شد الف:عصبي- خشونت طلب- وابسته                                        ب: اضطراب و ترس  شديد ج: عدم اعتماد به نفس و خودخواه                                          د: پرتوقع – خودخواه- لوس 9- در ايمني شير سيلندر و گاز كدام مورد درست نيست؟ الف:شير سيلندر و مخازن خالي گاز را بايد بسته نگه داشت                     ب: در صورت بروز آتش سوزي در ساختمان بايد فورا شير اصلي گاز را بست                                           ج: هنگام مصرف بايد شير سيلندر تا انتها باز شود                                            د: همه موارد 10- علائم فشار خون عبارتست از : الف: سردرد- گيجي- وزوز گوش- عدم تمركز فكري- بيخوابي      ب: سرگيجه- چاقي- ضعيفي چشم - سردرد                              ج:  سردرد- سرگيجه- قرمزي چشم و خارش چشم                    د: هيچكدام 11- انحناي طرفي ستون مهره ها به طور موقت يا دائمي را كه به علت يكسان نبودن كار عضلات دو طرفه مهره ها بوجود مي آيد .............. مي گويند الف:كيفوزيس                   ب: اسكوليوزيس                           ج: لوردوزيس                              د: موارد الف و ب 12- بيماران عفونت  ريه يا پنوموني بهتر است در چه وضعيتي قرار داشته باشند ؟ الف: خوابيده به پشت          ب: خوابيده به پهلوي چپ                ج: نشسته                                                د: نيمه نشسته 13- نحوه ي تزريق انسولين چگونه است ؟ الف:زير جلدي                  ب: داخل عضله                            ج: داخل جلدي                              د: داخل وريد 14- در طي سه ماهه دوم و سوم بطور معمول چند كيلو گرم در هفته به وزن مادر اضافه مي شود ؟ الف:5/0 كيلو گرم                         ب: 1 كيلو گرم                             ج: 48/ كيلو گرم                           د: 5/1 كيلو گرم 15- كداميك از موارد زير در حاملگي طبيعي نمي باشد ؟ الف: همورئيد                   ب: تكرار ادرار                            ج: كاهش بزاق                             د: واريس 16- بهترين شاخص كاربردي در پايين رشد كودكان چيست ؟ الف:نسبت وزن به سن        ب: نسبت قد به سن            ج: نسبت محيط هاي بدن به سن         د: نسبت فعاليت بچه ها به سن ان ها 17- ذخيره شدن كلسيم در استخوان ها از چه موقع آغاز و تا چه سني ادامه دارد ؟ الف: از قبل تولد تا پايان عمر                                                           ب: از بدو تولد تا پايان عمر                                                 ج: از قبل تولد تا 30 سالگي                                                             د: از قبل تولد تا 30 سالگي 18- بيماري نقرس در پي افزايش چه ماده اي در بدن ايجاد مي شود ؟ الف: گلوكز                      ب: اسيد اوريك                             ج: چربي ها                                 د: پروتئين ها 19- اختلال ضعف حافظه در سالمند چگونه است ؟ الف: حافظه نزديك مختل شده و حوادث دور را به خوبي به ياد مي آورد ب: حوادث نزديك را به خوبي ياد مي آورند                  ج: حوادث دور را فراموش نموده اند              د: هيچكدام 20- علائم زير مربوط به مسموميت با چه ميكروبي است ؟( اختلال دربينايي ناتواني در بلع و فلج ديافراگم ) الف:استافيلوكوك طلايي                  ب: شيگلا                                    ج: سالمونا                                   د: كلستريديوم بوتولنيوم 21- چرا در روش جوشاندن بهتر است مرتب شير را هم بزنيم ؟ الف: يكنواخت شدن حرارت در شير                                       ب: تا شير سرنرود                                                ج: تا باكتري هاي ان ها بهتر از بين بروند                                 د: تا مواد پروتئيني آن در ته ظرف ته نشين نگردد 22- ويروس ايدز در بدن فرد باعث ................... مي گردد الف: نقص سيستم عصبي بدن                                               ب: افزايش گلبولهاي قرمز بدن                                              ج: نقص سيستم ايمني بدن                                                    د: افزايش گلبولهاي سفيد بدن 23- كار غده تيروئيد چيست ؟ الف:شركت در رشد بدن                                                      ب: تنظيم سوخت و ساز بدن                                                 ج:كمك به جذب قند در بدن                                       د: تنظيم فعاليتهاي هورموني بدن 24- كدام جمله در مورد واكسيناسيون نادرست است ؟ الف: اگركوچك ترين ترديد در ابتلاي قبلي اطفال به بيماري سرخك وجود داشته باشد نبايد واكسن سرخك تزريق شود ب:  شل بودن مدفوع و يا سرماخوردگي خفيف مانع از انجام واكسيناسيون نمي شود                                       ج: سوء تغذيه مانعي براي واكسيناسيون نيست د: فاصله بين تجويز واكسن ويروسي زنده با گاما گلوبولين يا فراورده هاي خون لا اقل 3 ماه بايد باشد 25- بهترين راه تجويز دارو چيست ؟ الف:راه تزريقي                ب: راه خوراكي                            ج:راه ركتوم                                د: راههاي موضعي                   پاسخنامه آزمون سالم زيستن          14 /10/86     1- ب 2- د 3- الف 4- الف 5- ج 6- د 7- د 8- ب 9-  ج 10- الف 11- ب 12- د 13- الف 14- ج 15- ج 16- الف               17- ج 18- ب 19- الف 20- ج 21- د 22- ج 23-ب 24-الف 25-ب                 سؤالات آزمون مهارت سالم زیستن                                                                    كد استاندارد:                           1- یکی از مهم ترین دلایل برای استفاده از سیگار در دوره بلوغ : الف:زیبایی                                  ب: خودنمایی                   ج: اصرارهمسالان                        د: اعتیاد 2- کدام برخورد همدلی با نوجوانان محسوب می شود ؟ الف:سرزنش                    ب: قضاوت کردن ج: تعریف های غیر واقعی               د: درک کردن احساس نوجوان 3- مهارت قاطعیت یعنی : الف: ایستادگی بر دیدگاه های شخصی                                     ب: ایستادگی        ج: نظر خود را به سادگی تغییر می دهد                                  د: تسلیم دیگران شدن 4- به غده های جنسی زن ................... گویند الف: پروستات                              ب: تخمدان                                   ج: رحم                          د: تخمک 5- نوجوان آرمان گرا : الف: تجربه دارد                                                               ب: تمایل به برطرف کردن بی عدالتی ج: به واقعیت نزدیک می شود                                               د:  ب و ج 6- کدام روش دائم پیشگیری از بارداری برای اقایان است ؟ الف:وازکتومی                  ب: توبکتومی                               ج: کاندوم                                    د: بستن لوله 7- مصرف قرص خوراکی دوره ی شیردهی در مادران چه زمانی است الف: بدو زایمان                ب: 2 ماه پس از زایمان      ج:6 ماه پس از زایمان                    د: هنگام بارداری 8- اولین واکنش اجتماعی کودک در دو تا سه ماهگی : الف:لبخند                                    ب: گریه                         ج:بازی                                      د: اسباب بازی 9- نشانه رشد توانایی خودآگاهی کودک در دوسالگی : الف: لبخند                                   ب: همدلی                        ج: بازی                                     د: خود را درآینه می شناسد 10- در رشد عاطفی کودک ترس از غریبه درچند ماهگی ایجاد می شود ؟ الف: 2 ماهگی                  ب: 8 ماهگی                                ج: 6ماهگی                                 د: نمی ترسد 11- کدام ویتامین برای سلامت چشم است ؟ الف: A                                       ب:B                              ج:C                                          د:D 12- واکسیناسیون جز کدام پیشگیری است ؟ الف: سطح 2                                ب: سطح 3                      ج: سطح 1 و2                             د: سطح 1 13- نفت و گاز از انرژی های : الف: تجدید ناپذیر              ب: تجدید شونده                ج: تجدیدی                                               د: انرژی هسته ای 14- برای استحمام چند لیتر آب کافی است ؟ الف: 25 تا40 لیتر                        ب: 55 تا 95 لیتر             ج: 50 تا 90 لیتر                         د: 55 تا 60 لیتر 15- گلویی استاندارد چرخ گوشت : الف: کوتاه وگشاد              ب: بلند و گشاد                              ج: بلند و تنگ                              د: کوتاه و تنگ 16- به واقعه یا رویداد برنامه ریزی نشده که منجر به آسیب می شود :       الف:ایمنی                                    ب: ایمن ساز                    ج: عامل خطر                              د: حادثه 17- چرا در بیماران قلبی از دماسنج مقعدی استفاده نمی شود ؟ الف: کاهش نبض              ب: کاهش شدید ضربان قلب             ج: فشار خون پایین            د: فشار خون بالا 18-افزایش قطره های سرم برای چه کسانی بسیار خطرناک است ؟ الف: سالمندان                   ب: سالمند و جوان             ج: سالمند و کودک             د: کودک 19- علامت عمده و مهم هپاتیت ها : الف:رنگ قرمز                            ب: رنگ زرد                              ج: بی رنگی                    د: رنگ پریدگی 20- مهمترین موضوع روانی دردوره ی نوجوان : الف: مشکل ارتباطی                      ب: هویت یابی                              ج: استقلال                      د: خشونت 21- کدامیک ازموارد زیر از خصوصیات انسان های سرسخت ومقاوم نیست ؟ الف: کنترل و تسلط                        ب: مبارزه                                   ج: تسلیم طلبی                  د: تعهد 22- چرا دردهای قولنجی در کودکان شیرخوار از شیر مادر مصرف می کنند کمتر است ؟ الف: چربی کم                              ب: پروتئین زیاد               ج: کلسیم زیاد                   د: داشتن چربی و پروتئین 23- ایمن سازی در کودکان از چه زمانی حیاتی است ؟  الف:بدو تولد                                 ب: سه روز بعد از تولد                   ج: شیرخوارگی                د: 2 ماهگی 24- از مهمترین علل های بارداری خطرناک : الف:فشار خون پایین                      ب: عفونت ادراری             ج: خونریزی                               د:ب وج 25- در شوک فشار خون : الف:فشار خون به شدت بالا می رود                                                  ب: فشار خون به شدت پایین می آید ج:سکته مغزی                                                                              د: تشنج 26-رگ به رگ شدن اصطلاحا : الف:رباط های تگه دارنده ی مفاصل کش بیش از اندازه   ب: ضربه به مفصل ج: شکستگی مفصل                                                           د: شکستگی و در رفتگی 27- فلانل گراف یعنی : الف: پیام ها و اعلامیه ها را روی آن نصب می کنند                   ب: افراد سخنران را واضح تر درک کنند        ج: در گروه های کوچک از آن استفاده می شود             د: همه موارد 28- یکی از بیمایهای شایع در سالمندی : الف:ساییدگی والتهاب مفصل ب: آرتروز                     ج: محدودیت حرکتی مفصل             د: همه موارد 29- افزایش قند خون درافراد سالمند : الف: موجبتخریب واختلال در چشم ها                        ب: کلیه ها           ج: اعصاب                      د: همه موارد 30- چه افرادی در معرض پوکی استخوان هستند ؟ الف: افراد جوان                                                    ب: غذای کلسیم دار زیاد      ج: کسانی که ورزش نمی کنند                                  د: زمانی که فقط یک زایمان دارند 31- برای کسب ارزشمندی و اعتماد به نفس نوجوان نیازبه : الف: ارتباط فقط با خانه                                          ب: ارتباط با اجتماع ج: ارتباط محدود به مدرسه                          د: فقط شرکت درفرهنگ سرا 32- یکی ازمهم ترین مواد معدنی که سالمندان با افزایش سن نیازبیشتر دارند ؟ الف:پروتئین                     ب: کلسیم                         ج: چربی                                                د: ویتامین 33- کدامیک از مشخصه های روش های تعلیمی است ؟ الف: معمولا از شیوه سخنرانی                                 ب: ایده های آموزشی در گروههای کوچک ج: بحث گروهی                                                    د: طرح سوال وارتباط دو طرفه 34- وظیفه آموزش دهنده چیست ؟ الف: انتقال پیام های بهداشتی در مرحله نیاز به آموزش               ب: ارائه ی اطلاعات با استفاده از مناسب ترین طریق                ج: الف و ب                                                                     د: فقط انتقال پیام 35- سالمندان در برابر کمبود کدام مواد معدنی مزه وطعم غذا ها را کمتر احساس می کنند ؟ الف: اهن                                     ب: روی                         ج: کلسیم                         د: نمک 36- از تغییر دستگاه گوارش در اکثر زنان باردار: الف: اسهال                                  ب:یبوست                        ج: نفخ معده وسوزش سر دل            د: ب و ج 37- وقت مناسب برای ازشیرگرفتن کودک معمولا : الف:بعد از 2 سالگی                      ب: قبل از 2 سالگی           ج: 12 ماهگی                  د: 3 سالگی 38- از فشار های رحم درماه های آخر بارداری : الف: هموروتید                             ب:بواسیر                        ج: واریس                                   د: همه موارد 39- کدام ویروس را  گلبولهای سفید از بین نمی برند ؟ الف: اچ- آی-وی                           ب: HIV                         ج:آنفلوآنزا                       د: موارد الف و ب 40- شاخص توده بدنی : الف:                                          ب:                                            ج:                                 د:   موفق باشيد                 پاسخنامه آزمون مهارت سالم زيستن          16 /6/86   26- الف 27- د 28- د 29- د 30- ج 31- ب 32- ب 33- الف 34-  ج 35- ب 36- د 37- الف 38- د 39- د 40- ج     1- ب 2- ج 3- الف 4- ب 5- د 6- الف 7- ج 8- الف 9-  د 10- ب 11- الف 12- د 13- الف 14- الف 15- ج 16- د               17- ب 18- ج 19- ب 20- ب 21- ج 22- د 23-الف 24-د 25-ب           باسمه تعالی سؤالات آزمون مهارت سالم زیستن                                                                    كد استاندارد:                           1- كدام جمله صحيح نيست؟ الف: سلامت يعني تامين رفاه كامل جسم روح و اجتماع             ب: ريشه بسياري از ناتوانايي هاي جسمي در نابساماني عاطفي است                  ج: بهداشت علم و هنر دستيابي به سلامتي است                    د: مردم را هميشه به دودسته كلي بيمار و سالم تقسيم كرد 2-  اگر در آزمايش فردي بدون داشتن علائم قبلي مبتلا به بيماري شناخته شود دچار .................... مي باشد الف:بيماري كشنده        ب: بيماري غير آشكار      ج: تندرستي كامل               د: مرگ تدريجي 3-  .................... روش اختصاصي پيشگيري از بيماري ................... نيست الف: تزريق واكسن- سياه سرفه               ب: استفاده از ويتامين A – شبكوري                    ج: استعمال دخانيات- سرطان ريه                   د: سمپاشي - مالاريا 4- سلامت رواني يعني : الف: رفتار موزون و هماهنگ با جامعه                   ب: عدم پذيرش واقعيات اجتماعي                 ج:ارضاي نياز خويش به طور غير متعادل              د:شكوفا نمودن استعداد بدون هدفداري       5- ارائه كداميك از خدمات زير در مراكز بهداشتي درماني شهري بصورت رايگان مي باشد ؟ الف: مراقبت از مادران باردار    ب: انجام واكسيناسيون كودكان     ج: انجام آزمايش پاپ اسمير     د: موارد ب و ج 6- كدام عبارت صحيح نيست؟ الف: پوست از دو قسمت درم و اپيدرم تشكيل شده است           ب: اولين پوشش بدن در برابر عوامل بيماري زا پوست است        ج: عرقي كه به سطح پوست مي رسد داراي بوي نامطبوعي است      د: اشعه ماوراء بنفش خورشيد بوسيله پوست جذب و ويتامين D ساخته مي شود 7- از علل بوجود آورنده ................. مي توان راشيتيسم بيماريهاي مفاصل را نام برد الف:كيفوزيس        ب: اسكوليوزيس           ج: لوردوزيس             د: همه موارد 8- از دلايل عمومي بوي بد دهان مي باشد ؟ الف: دندانهاي پوسيده ب: ورم لثه و عفونت آن        ج: چرگي گلو و سينوسها        د: موارد الف و  ب 9- قرص هاي روان گردان (اكستازي) باعث تحريك ............. در فرد مي شود الف: مغز           ب: سيستم اعصاب          ج: قلب                  د: قلب و مغز 10- در بهداشت محيط خانه رعايت چه عواملي ايجاد بيماري نخواهد كرد ؟ الف:رطوبت          ب: گرد و غبار           ج: كمبود نور            د: حشرات موذي 11- علوفه آغشته به فلورايد سبب چه نوع بيماري در حيوانات استفاده كننده از آن مي شود ؟ الف: رشد نامناسب استخوان ها ب: مرگ             ج: تضعيف گياه           د: حساسيت 12- تاثير سوء تغذيه مادر بر جنين است ؟ الف: اختلال در فعاليت مغزي                        ب: عدم رشد كافي دستگاه تنفس                     ج: اختلال در دستگاه گردش خون                د: همه موارد 13- به چه مايعاتي سريع الاشتعال مي گويند ؟ الف: نقطه تبخير آنها پايين باشد      ب: نقطه ذوب آنها بالا باشد        ج: نقطه تبخير آنها بالا باشد د: موارد ب و ج 14- علائم حياتي بدن عبارتند از : الف: درجه حرارت – نبض- تنفس               ب: تنفس- نبض- فشار خون       ج: درجه حرارت – تنفس- فشار خون                  د: درجه حرارت – نبض- تنفس- فشار خون 15- حمل عصائي در مورد چه مصدوميني بكار مي رود ؟ الف: اطفال         ب: افراد سبك وزن             ج: يك پا آسيب ديده      د: يك دست آسيب ديده 16- آموزش بهداشت بايد از ...............شروع و در .................. تكميل گردد الف: خانه- مدرسه        ب: خانه – اجتماع             ج: مدرسه – اجتماع      د: اجتماع- مدرسه 17- در دوران بلوغ نياز بدن به كدام املاح بيشتر است ؟ الف: كلسيم- آهن- روي- منيزيم- غذاهاي يد دار           ب: سديم – فسفر- آهن- منيزيم – پتاسيم               ج: سديم – پتاسيم – اهن- غذاهاي يددار – كلسيم          د: هيچكدام 18- اگر فردي آنزيمي را كه براي هضم قند شير لازم است نداشته باشد دچار ................... مي گردد الف: آلرژي غذايي        ب: درگيري سيستم ايمني بدن  ج: عدم تحمل غذايي        د: همه موارد 19- نوبت سوم ايمن سازي بدم عليه بيماري هپاتيت ب براي گروههاي پر خطر كدام است ؟ الف: اوليم مراجعه       ب: يكماه بعد از نوبت اول          ج: دو ماه بعد از اولين مراجعه   د: شش ماه بعد از نوبت اول 20- مغزها ( گردو – بادام – پسته- فندوق و ..............) از نظر كدام ويتامينها فقير مي باشند ؟ الف: گروه E, B      ب: گروه A,B             ج: گروه C,B             د: گروه C, A 21- هر واحد پنير پاستوريزه معادل چند گرم است ؟ الف: 30 گرم         ب: 50 گرم               ج: 60 گرم               د: 15 گرم 22- مسموميت غذايي ناشي از استافيلوكوك طلايي اصولا از طريق چه مواد غذايي ايجاد مي شود ؟ الف:آب يا شير       ب: شيريني هاي تازه و بستني      ج: ميوه و سبزيجات    د: مواد گوشتي مانند مرغ و ماهي 23- در مرحله آخر مرحله ايدز در بيمار چه علائمي ايجاد مي شود ؟ الف: كاهش وزن – استفراغ- التهاب غدد لنفاوي           ب: زخم هاي پوست و مخاط                    ج: تعريق شبانه – سر درد- تومورهاي سرطاني             د: عفونتهاي فرصت طلب- تومورهاي سرطاني – جنون 24- واكسن M.M.R شامل كدام بيماريها است ؟ الف: ديفتيري- كزاز- سياه سرفه                    ب: ديفتري- سرخك- سرخچه                 ج: اوريون – سرخك – سرخچه                   د: اوريون- ديفتري - سرخك 25- كنترل قند خون در بيماران ديابتي چگونه بايد باشد ؟ الف:روزانه         ب: هفته اي يكبار             ج: ماهي يكبار           د: شش ماهي يكبار موفق باشيد       پاسخنامه آزمون مهارت سالم زيستن 5 كتابي       18 /8/86     1- د 2- ب 3- ج 4- الف 5- د 6- ج 7- ب 8- ج 9-  ب 10- ج 11- الف 12- الف 13- الف 14- د 15- ج 16- ب               17- الف 18- ج 19- د 20- د 21- الف 22- ج 23-د 24-ج 25-ج                   باسمه تعال سؤالات آزمون مهارت سالم زیستن                                                                    كد استاندارد:                           1- جهت پيش گيري از كدام گروه از بيماري ها واكسن تزريق مي شود ؟ 1: ديفتري- كزاز- سياه سرفه                   2: مالاريا- ديفتري- كزاز 3 : حصبه- سياه سرفه- فلج اطفال                  4: ايدز- هپاتيت- فلج اطفال   2- جهت درمان كيفوزيس : 1:ورزش هاي مناسب و تمرين آن در خانه و مدرسه      2: جراحي 3 : فيزيوتراپي                         4: موارد ب و ج   3-  تابلوي اسنلن(E) را در فاصله چند متري جهت معاينه بينايي قرار مي دهند ؟ 1: 6 متري       2:  4 متري               3 : 5 متري               4: 3 متري   4- سازمان جهاني بهداشت (WHO) كداميك از ويژگي هاي زير را براي مسكن مناسب توصيه نكرده است ؟ 1: رشد و ارتقاي روابط اجتماعي را افزايش مي دهد و سبب حفظ بهداشت روان افراد مي شود             2: ساخت و نگهداري آن به گونه اي است كه از انتشار بيماري هاي واگير جلوگيري مي نمايد                    3 : جايي شايسته براي مطالعه پذيرايي از ميهمانان گرايش و تفريح باشد                4: مسكن بهداشتي حفاظت جسم و سرپناه انسان را تامين مي نمايد   5- كودكاني كه در اتاق هاي نيمه تاريك يا فاقد نور طبيعي به مدت طولاني نگهداري مي شوند دچار چه بيماري مي شوند ؟ 1:هپاتيت           2: اسكوروي              3 :بري بري              4: راشيتيسم   6- زباله بخش  عفوني بيمارستان را چگونه جمع آوري مي كنند؟ 1:سوزانيدن بوسيله كوره هاي زباله سوز            2: حمل بوسيله ماشين هاي شهرداري                 3 : حمل آن بوسيله وانت ها و كاميون               4: هيچكدام   7- آلوده كننده هاي مصنوعي كدامند ؟ 1: دود ناشي از حريق جنگلها                      2: ذرات فضايي حاصل از متلاشي شدن سيارات              3 : مواد آتش نشاني                     4: گاز انيدريد سولفورو   8- در اصول بهداشت رواني كدام عبارت نادرست است ؟ 1: احترام فرد به شخصيت خود و ديگران              2: پي بردن به علل رفتار               3 : توجه به تماميت وجود هر فرد                   4: ارزش قائل نشدن براي خود و ديگران   9- مادراني كه دوران بارداري از .................... استفاده نموده اند فرزنداني ناقص الخلقه به دنيا آورده اند 1: قرص آهن         2: مواتي ويتامين              3 : تاليدوميد           4: هر نوع دارويي 10- در سال اول زندگي كودك وزن او ................ و قدش به اندازه .............. زمان تولد افزايش مي يابد 1:  3 برابر- يك دوم     2: چهار برابر- يك سوم        3 : سه برابر – يك سوم           4: چهار برابر- يك دوم   11- در هنگام بروز حادثه با چرخ گوشت در اولين اقدام چه بايد كرد ؟ 1: قطع دو شاخه برق 2: خارج كردن انگشتان از زير محور چرخ كننده 3 : تماس با اتش نشاني     4: تماس با اورژانس   12- كدام عبارت نادرست است؟ 1: نبض عبارت است از انتقال موج خون از داخل شريان          2: نبض انتقال ضربان قلب به سرخرگها 3 : تنفس مبادله هوا بين حباب هاي ريوي و محيط خارج      4: تعداد ضربان قلب بيشتر از تعداد نبض در دقيقه مي باشد   13- حمل زنبه اي در چه مواقعي استفاده مي شود ؟ 1: مصدوم بيهوش است اما آسيب جدي نديده است       2: مصدوم بيهوش نباشد                  3 : احتمال شكستگي دارد                     4: آتش سوزي   14- از نظر رواني مهمترين تحولاتي كه در نوجوانان رخ مي دهد عبارتست از : 1: استقلال طلبي- دوست يابي-  انزوا طلبي- همزيستي با گروه 2: اضطراب – بيخوابي- افسردگي – بي اشتهايي              3 : افسردگي – اضطراب- بزهكاري – اختلالات شخصيت         4: موارد الف و ب   15- گروه شير و فراورده هاي ان از نظر كداميك مواد معدني زير فقير هستند ؟ 1: كلسيم – آهن و روي                                                    2: پروتئين – آهن – ويتامين D   3 : اهن – ويتامين C – ويتامين D                                        4: پروتئين- ويتامين D- ويتامين C   16- كدام جمله در مورد ويتامين هاي محلول در چربي درست نمي باشد ؟ 1: از راه ادار دفع نمي شوند                      2: نسبت به حرارت حساس هستند                    3 : مازاد آنها در بدن بخصوص كبد ذخيره مي شود       4: در صورت مصرف زياد احتمال مسموميت وجود دارد   17- كپك آسپرژيلوس فلاووس سم خود را روي چه موادي توليد مي كند ؟ 1: دانه ها و حبوبات و مغزهايي كه در هواي مرطوب نگهداري مي شوند     2: روي مربا و ترشي كه در هواي گرم توليد مي شود    3 : روي مواد پروتئيني و گوشتي كه خارج از يخچال نگهداري مي شوند    4: روي غذاهاي پخته كه خارج از يخچال نگهداري مي شوند   18- روغن نباتي بعلت وجود چه ويتاميني در برابر اكسيداسيون مقاوم است ؟ 1:D           2:E                3 :K               4:C   19- علت سبز  براق شدن گوشت كهنه چيست ؟ 1: تخريب بافتهاي چربي ان                    2: از بين رفتن بافت ارتجاعي گوشت                    3 : زياد اكسيداسيون شدن اهن گوشت                4: در معرض نور قرار گرفتن گوشت   20- بيماري آبله مرغان ايدز و حصبه به ترتيب از چه راهي وارد بدن مي شود ؟ 1: خون- تنفس- گوارش     2: تنفس- خون- گوارش 3 : گوارش- خون- تنفس         4: گوارش- تنفس- خون     21- كداميك از عوامل زير جز عاملهاي مهم در ايجاد بيماري قلبي – عروقي نيست ؟ 1: استعمال دخانيات 2: فشار روحي و رواني         3 : افزايش تري گليسيريد خون      4: فشار خون بالا   22- به زنان باردار بدون سابقه ايمن سازي چه واكسني تزريق مي شود ؟ 1:سه گانه          2: دو گانه              3 :MMR             4:هپاتيت B   23- افراد آسمي هرگز داروهاي .................و............... استفاده نكنند مگر با تجويز پزشك 1: محرك و شادي اور  2: خواب آور و آرام بخش        3 : شل كننده عضلات و ضداسپاسم 4: قلبي و تنفسي   24- كداميك از عوامل زير جز علائم قطعي حاملگي نمي باشد ؟ 1: شنيدن صداي قلب جنين توسط پزشك يا ماما    2: حس كردن حركات جنين توسط مادر                   3 : حس كردن حرات جنين توسط پزشك         4: تشخيص حاملگي توسط سونوگرافي   25- كدام سري از ورزشها در سالمندان در جلوگيري از پوكي استخوان مفيد تر است ؟ 1:تمرينات تعادلي          2: تمرينات استقامتي       3 : تمرينات قدرتي             4: تمرينات انقباضي   موفق باشيد           پاسخنامه آزمون مهارت سالم زيستن 5 كتابي       15 /4/86           1- الف 2- الف 3- الف 4- ج 5- د 6- الف 7- د 8- د 9-  ج 10- ج 11- الف 12- د 13- الف 14- د 15- ج 16- ب               17- الف 18- ب 19- ج 20- ب 21- ج 22- ب 23-ب 24-ب 25-ج                   باسمه تعالی سؤالات آزمون مهارت سالم زیستن                                                                    كد استاندارد:                           1- گلوکز جزء ......................................... می باشد و مهم ترین دی ساکارید ............................... می باشد. الف:دو قندسی ها - لاكتوز               ب:منوساکارید - ساکارز           ج:دی ساکارید - گلوکز د:منوساکارید - گلیکوژن 2- کدامیک صحیح نمی باشد؟ الف:چربی باعث عدم جذب ویتامین های محلول در چربی می شوند            ب:چربی ها احساس گرسنگی را به تاخیر می اندازند     ج:چربی ها احساس سیرکنندگی ایجاد می کنند                                د:چربی ها باعث طعم و مزه غذا می شوند              3- 70  درصد افراد چاق دارای ............................................ هستند. الف:دیابت                                   ب:فشارخون بالا                           ج:افزایش وزن                             د:اختلالات گوارشی 4- دامیک صحیح است؟ الف:در پاستوریزاسیون کند حرارت 63 – 61 به مدت 15 ثانیه است                                ب:در پاستوریزاسیون تند حرارت 75 – 71 به مدت 30 دقیقه است                                              ج:شیر را به مدت 20 – 15 دقیقه می جوشانیم                                                 د:در استریلزاسیون حرارت 140 درجه به مدت 3 – 2 دقیقه می باشد 5-ابتلا به چه بیماری منجر به عقیم شدن یاتورم مغز می شود؟ الف:سرخجه                    ب:اوریون                                   ج:دیفتری                                    د:هیچکدام 6-در مراقبت از چه بیمارانی نباید از محرک های نوری استفاده شود؟ الف:سکته های مغزی            ب:حملات تشنجی                       ج:بیماران آسمی                            د:بیماران دیابتی 7-دامیک صحیح نمی باشد؟ الف:شیر مادر را در خارج یخچال به مدت 6 تا 8 ساعت می توان نگه داشت                       ب:شیر مادر تا 24 ساعت در یخچال سالم می ماند ج:در بیماری سل مادر نمی تواند به نوزاد شیر داد                             د:در آبسه چرکی پستان نمی توانیم شیر دهیم 8-بهترین شاخص رشد کودکان چیست؟ الف:اندازه طول یا قد            ب:اندازه دور سر                        ج:اندازه وزن به سن                      د:اندازه دور سر در طول قد 9-دامیک جزء روش های مقابله با سالمندان نیست؟ الف:صحبت کردن در مورد احساساتش                                   ب:انجام فعالیت ورزشی                                          ج:منظم کردن آلبوم عکس هایش                                            د:روش تصویر پردازی 10- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ الف:بهداشت علم و هنر دستیابی به سلامت است                                    ب:مردم را همیشه به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنیم             ج:بهداشت فردی و عمومی مکمل یکدیگر هستند                       د:بیماری حالتی است ناخوشایند که ممکن است همه یا قسمتی از بدن را درگیر کند 11- مخلوط .................................. و ....................................... و ........................................... بهترین محل برای پرورش باکتری و بوی بد عرق است. الف:آب و مواد زائد بدن و چرک                                           ب:چرک و عروق چربی پوست               ج:باکتری ، عرق و مواد زائد                                               د:هیچکدام 12- خمیدگی بیش از حد ستون مهره ناحیه کمر به طرف جلو را ........................................ می گویند. الف:کیفوزیس                   ب:اسکولیوزیس                            ج:لوردوزیس                               د:همه موارد 13- دستگاه تنفس از ................................... و ........................................ تشکیل شده که ..................................... اعضای اصلی تنفسی می باشد. الف:راه های هوایی و شش ها - نای                                       ب:نای و کیسه های هوایی - حلق                                           ج:راه های هوایی و شش ها – شش ها                                    د:بینی و نای – کیسه هاس هوایی 14- کدامیک صحیح می باشد؟ الف:سوزانیدن زباله موجب آلودگی هوا می شود                        ب:ابتدایی ترین شکل دفع زباله دفن بهداشتی زباله است                ج:تبدیل زباله به کود را کمپوست گویند                                   د:بازیابی مواد از داخل زباله ها غیر بهداشتی است   15- علائم حیاتی بدن شامل ........................................ می باشد. الف:نبض و فشار خون                                                       ب:تعیین شکستگی استخوان – آتل بندی                                   ج:پانسمان – تعداد ضربان قلب                                             د:درجه حرارت – تعداد نفس – نبض و فشار خون 16- ورزشهای مناسب سنین سالمندی کدام است؟ الف:روزانه 1 ساعت دویدن                                                 ب:دوچرخه سواری در سر بالایی                                         ج:استفاده از سالن های ورزشی                                            د:پیاده روی بین نیم ساعت تا یک ساعت 17- مواد مغذي انرژي زا شامل : الف: ويتامين ها- كربوهيدارت ها – ليپيدها                               ب: املاح- چربي ها- قندها                                       ج: پروتئين ها – چربي ها – كربوهيدرات ها                           د: هيچكدام صحيح نمي باشد 18- كداميك صحيح نمي باشد : الف: آهن و روي جزء دسته مواد معدني عمده هستند              ب: سديم در انتقال جريان عصبي و انقباض ماهيچه ها دخالت دارد      ج:اهن در ساختمان هموگلوبين شركت دارد                              د: منبع فسفر در همه غذاها مي باشد                           19- ميزان .......................در پنير بيشتر از گوشت قرمز است لذا افراد داراي.................... از پنير محلي استفاده نكنند الف:كلسترول- چربي بالا    ب: پروتئين – فشار خون بالا                       ج: كلسترول- فشار خون بالا                        د: هيچكدام 20- ميكروب ..................... قدرت اسپورزايي دارد و توليد سم مي كند الف:سالمونلا                    ب:استافيلوكوك طلايي                    ج: كلستريديوم                              د: تريشين 21- ابتلا به چه بيماري منجر به عقيم شدن يا تورم مغز مي شود ؟ الف: سرخچه                   ب: اوريون                                  ج: ديفتري                                   د:هيچكدام 22- در كدام بيماري بيمار بايد هر 2 ساعت يكبار با نفس هاي عميق سرفه كند؟ الف:سل                          ب: پنوموني                                 ج: تيفوئيد                                    د: آنفولانزا 23- بهترين زمان استحمام كودكان در ماههاي اول تولد چه موقع است ؟ الف:قبل از خوابيدن او        ب:قبل از شير خوردن او                 ج: بعد از شير دادن او                    د: الف و ب 24- در مورد پوكي استخوان كداميك صحيح نيست : الف: كاهش كلسيم استخوان ها و شكنندگي استخوان را گويند         ب: با افزايش سن احتمال ابتلاء بيشتر نمي شود                         ج: يك بيماري خاموش است                                                 د: بهترين روش تشخيص دانسيتومتري است 25- بيماريهاي جسمي مزمن در دوران سالمندي ................. مي باشد الف: فشا رخون- نقرس- حواس پرتي                                     ب: آلزايمر- پوكي استخوان- ترس                                          ج: سرگيجه و عدم تعادل – آلزايمر- فشار خون             د: احساس بيهودگي – نقرس- پوكي استخوان 26- در خانه هاي بهداشت .................... انجام وظيفه مي كنند و از مهم ترين وظايف آن ها .................. به مركز بهداشتي درماني مي باشد الف:پرستار- مراقبت                      ب: بهورز- ارجاع بيماران              ج: متخصصان- نگهداري بيمار        د: هيچكدام 27- كداميك جزء علل عمومي بوي بد دهان نيست : الف:بيماري ديابت                         ب: مسموميت دارويي                     ج: اسهال و يبوست                                    د: ورم لثه و عفونت ان 28- مرگ زودرس رودخانه و مرداب در اثر چه مي باشد ؟ الف: در اثر ازت و فسفر موجود در فاضلاب                           ب: دراثر حشره كش ها و علف كش ها                                   ج: مواد نفتي و روغني                                                        د: آلودگي حرارتي 29- فشار خون شرياني يعني فشاري كه توسط .................. به ......................وارد مي شود الف: خون- جدار شريان      ب: قلب- خون                               ج: خون- جدار رگ                                   د: خون- سياهرگ 30- اگر در اثر انقباض عضلاني استخواني از محل اصلي خود تغيير مكان دهد...................... ايجاد مي شود الف:شكستگي                   ب: دررفتگي                                ج: شكستگي بسته                         د: هيچكدام   موفق باشيد                               پاسخنامه آزمون          18 /3/86   26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34-  35- 36- 37- 38- 39- 40- 41-               42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50-     1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-  10- 11- 12- 13- 14- 15- 16-               17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25-       سؤالات آزمون  مهارتهاي سالم زيستن                 كد استاندارد:            1- تعريف سازمان بهداشت جهاني (WHO) از سلامت چيست ؟ الف: داشتن يك زندگي مثمر ثمر و اقتصادي            ب: رفاه كامل جسم- روان و اجتماع و نبود بيماري و نقص عضو    ج: نداشتن بيماري رواني و معلوليت                 د: رفاه كامل جسم و روان و نبود بيماري 2-  هدف از پيشگيري ‹‹ سطح سوم›› چيست ؟ الف: جلوگيري از ناتواني كامل و دايم در بيمار           ب: افزايش قدرت جسمي و رواني افراد             ج:تشخيص به موقع بيماري و درمان آن               د: سالم تر شدن محيط زندگي افراد جامعه 3-  سطوح مختلف نظام شبكه در كشور كدام مورد است ؟ الف: سطح شهرستان- مركز بهداشتي درماني- سطح دانشگاه     ب: پايگاه بهداشت- مركز بهداشت شهرستان- بيمارستان          ج: سطح شهرستان- سطح دانشگاه يا دانشكده ي علوم پزشكي- سطح كشوري     د: سطح دانشگاه يا دانشكده ي علوم پزشكي- خانه بهداشت- بيمارستان           4- پوست بدن در مقابل نور خورشيد كدام ويتامين را مي سازد ؟ الف: ويتامين A      ب: ويتامينD              ج: ويتامين B             د: ويتامين E 5- تعداد كامل شده دندان هاي دايم چقدر است ؟ الف:32              ب:30                ج:28               د: 20 6- كداميك از تمرينهاي زير ‹‹ موجب تقويت عضلات شده و از پوكي استخوان جلوگيري مي كنند››؟ الف: تمرين هاي استقامتي   ب: تمرين هاي انعطاف پذيري     ج: تمرين هاي انقباضي ايستا         د: تمرين هاي قدرتي 7- براي مطالعه, كداميك از نورهاي زير مناسب است ؟ الف: نورمستقيم و نفوذ كننده به كاغذ                 ب: نورمايل و محدود به دفتر يا كتاب                  ج: نور كافي و از بالاي سر كمي  متمايل به پشت يا كنار        د: نور كافي و مستقيم 8- كدام گزينه ي زير از نشانه ها و علايم اعتياد نمي باشد؟ الف: رفتارهاي مرموز و غير معمول                  ب: تغيير اشتها و اسهال                 ج: دوري و گوشه گيري                    د: تغيير تمايلات و احساسات 9- بعد از تاييد حاملگي ,مادر باردار بايد تا هفت ماهگي ............... براي انجام معاينات ضروري به پزشك مراجعه كند الف: هر ماه يكبار       ب: هر دو ماه يكبار           ج: هر هفته يكبار             د: هر دو هفته يكبار 10- كدام گزينه نادرست است؟ الف: مايع ظرفشويي و مايع رختشويي نسبت به پودرها مواد آلاينده كمتري دارند ب: مهمترين زباله هاي صنعتي ,زباله هاي سمي و اتمي مي باشند                    ج: زباله هاي تر را مي توان باز يافت و پس از طي مراحلي به اشياي قابل استفاده تبديل كرد                 د: بدون جو زمين در برابر تابش اشعه ي كشنده ي خورشيد قرار مي گيرد 11-  در كداميك از روش هاي زير بدون وسايل خاص فقط با رعايت و حفظ بهداشت محيط با حشرات و جوندگان مبارزه مي شود ؟ الف: مبارزه ي شيميايي   ب:  مبارزه ي فيزيكي          ج: مبارزه ي بيولوژيكي          د: روش پيشگيري 12- كدام گزينه در مورد ‹‹ فاضلاب)) صحيح است ؟ الف: فاضلاب ها رابايد به سمت جوي كوچه و خيابان هدايت كرد    ب: فاضلاب در صورت دفع نادرست علاوه بر آبهاي سطحي ,آبهاي زير زميني را نيز آلوده مي كند                  ج: براي دفع فاضلاب حفر چاهي مناسب نياز نمي باشد د: براي ضد عفوني كردن فاضلاب ها مي توان از مواد شوينده و پاك كننده استفاده كرد 13- كدام گزينه از ‹‹ انرژي هاي تجديد ناپذير›› مي باشد ؟ الف: انرژي باد      ب: انرژي گرمايي زمين          ج:سوخت هاي فسيلي   د: گاز حاصل از فضولات حيوانات 14-  درباره بهينه سازي مصرف سوخت كداميك از گزينه هاي زير صحيح نمي باشد؟ الف: استفاده هميشگي از خودروهاي شخصي             ب: تنظيم و تعمير به موقع دستگاه هاي حرارتي       ج:  استفاده كمتر از انرژي حاصل از نفت و گاز           د: استفاده صحيح از آبگرم هنگام استحمام و شست و شوي روزانه 15- كدام ويتامين موجب جذب بهتر آهن غذا مي شود؟ الف: ويتامين K      ب: ويتامين B             ج: ويتامين A             د: ويتامين C 16-  مصرف مواد غذايي كدام گروه براي ‹‹ رشد- خون سازي و سلامت سيستم عصبي›› لازم است ؟ الف: گروه شير و فراورده هاي آن                   ب:  گروه گوشت- حبوبات و مغزها                   ج:  گروه نان و غلات                    د: گروه ميوه و سبزي ها 17- به چه دليل هنگام جراحي نبايد در معده بيمار غذا وجود داشته باشد؟ الف: تحمل بهتر عمل  جراحي  ب: گرسنه بودن بيمار ج: احتمال ايجاد خفگي     د: زود انجام شدن عمل جراحي 18- مهمترين عامل مكانيكي فاسد كننده ي مواد غذايي كدام است ؟ الف:ضربه           ب: سرب                  ج: هوا                  د:سموم دفع آفات گياهي 19- كداميك از گزينه هاي زير صحيح نمي باشد؟ الف: گذاشتن غذاهاي داغ بلافاصله در يخچال ,دماي داخل يخچال رابالا مي برد ب: دماي فريزر نبايد از 12- درجه سانتي گراد بالاتر بيايد زيرا احتمال رشد كپك وجود دارد                    ج: بهترين راه براي رفع انجماد مواد غذايي گذاشتن آن در يخچال يا مايكروويو است                     د: ذوب كردن يخ و برفك داخل يخچال به طور منظم موجب گرم نگه داشتن آن و افزايش مصرف برق مي شود 20- فردي كه احساس پوچي و بي ارزشي مي كند در كدام نياز خود با مشكل روبرو شده است ؟ الف: تعلق          ب: احترام                ج: خودشكوفايي           د: امنيت 21- كداميك از موارد زير از اصول بهداشت روان نمي باشد؟ الف: خودشناسي      ب: عزت نفس              ج: عدم كنترل رفتار            د: واقع بيني 22- مهم ترين وظيفه دوره ي نوجواني چيست ؟ الف: هويت     ب: ازدواج               ج: بلوغ                 د: پرورش نسل 23- كدام گزينه در مورد ‹‹ كودك مبتلا به اضطراب جدايي›› صحيح نمي باشد؟ الف: قبل از جدا شدن از والدين و رفتن به مدرسه دچار دردهايي شديد مي شود ب: در اضطراب جدايي افكار مزاحم ناخواسته و آزاردهنده مكررا به ذهن فرد وارد مي شود ج: كودك گاهي نمي خوابد چون احساس مي كند خوابيدن او را از والدينش جدا مي كند د: كودك دائما نگران است كه والدين خود را از دست بدهد 24- ورود عامل بيماري زا به بافت هاي مختلف بدن انسان و حيوان و رشد و تكثير ان را .................. مي گويند الف: انتقال بيماري      ب: تماس                  ج:آلودگي           د: عفونت 25- واكسن(M.M.R) براي پيشگيري از كدام بيماري هاي  زير تزريق مي شود ؟ الف:سرخك- سرخجه- اوريون     ب: ديفتري- كزاز و سياه سرفه    ج: اوريون- ديفتري و كزاز        د: سياه سرفه- سرخك و سرخجه 26- در رابطه با ‹‹ كم خوني فقر آهن›› كدام گزينه صحيح نمي باشد ؟ الف: كنترل عفونت هاي انگلي در پيشگيري از كم خوني فقر آهن موثر است ب: استفاده از چاي يا قهوه همراه ياپس از مصرف غذا, جذب آهن را كاهش مي دهد                     ج: در صورت كم بودن آهن قابل جذب رژيم غذايي بايد از مكمل هاي آهن استفاده كرد                    د: فقط زنان باردار در معرض خطر كم خوني فقر آهن قرار دارند 27- شايع ترين آلودگي كرمي انسان كدام است؟ الف:اكسيور         ب:ژيارديا               ج:آسكاريس          د: كرم كدو   28- براي جلوگيري  از تنبلي چشم بهترين موقع آزمايش بينايي كودكان در چه سني است ؟ الف:3 سالگي        ب: 4 سالگي              ج: 5 سالگي              د: 6 سالگي 29- ‹‹ عروق كرونر›› خون مورد نياز كداميك از اعضاي بدن را تامين مي كند؟ الف: عضلات     ب: قلب                  ج:ريه ها                     د: مغز 30- كدام گزينه راه انتقال بيماري ‹‹هپاتيتB›› نمي باشد ؟ الف: انتقال از مادر آلوده به نوزاد                  ب:بكار بردن سرنگ ,سوزن و وسايل آلوده در پزشكي       ج: ترشحات آلوده مانند بزاق                      د: آب و  مواد غذايي آلوده 31- شيوه ي مناسب كم كردن درجه حرارت بدن بيماران با تب بالاتر از 39 درجه سانتيگراد كدام است ؟ الف: شستن پاها      ب: شياف تب بر           ج: تن شويه              د: قرص تب بر خوراكي 32- گلويي استاندارد چرخ گوشت چگونه است ؟ الف:بلند و تنگ      ب: كوتاه و گشاد              ج: بلند و گشاد               د: كوتاه و تنگ 33- كدام گزينه نادرست است؟ الف: كليد برق اتاق به نزديكترين محل به در ورودي نصب  شود    ب: سيم وسايل برقي از كنار ديوار اتاق رد نشود            ج: افراد سيگاري پس از كشيدن سيگار, حتما سيگار و كبريت خود را خاموش كنند   د: سيم هاي برق از زير فرش كف اتاق رد نشود 34- تعداد متوسط تنفس طبيعي به ترتيب در افراد بالغ و كودكان چقدر است ؟ الف:40-24 و 28-18    ب: 40-35 و 18 -14         ج: 14- 10 و 50- 40        د: 18- 14 و 40- 24 35-  براي حمل مصدوم در ميدان جنگ كدام روش توصيه مي شود ؟ الف: كشيدن         ب: آغوشي           ج: عصايي                د: كولي 36- كدام گزينه صحيح نمي باشد ؟ الف: موثرترين روش تنفس مصنوعي تنفس دهان به دهان است       ب:  بهترين زمان براي شروع احيا قلبي – ريوي بين 6- 4دقيقه بعدا ز قطع تنفس و نبض است                ج: ماساژ قلبي و تنفس مصنوعي از نظر تعداد براي كودكان و بزرگسالان با هم فرقي ندارد                   د: تعداد تنفس مصنوعي بايد حدود 15 بار در دقيقه براي بزرگسالان باشد 37- شست و شو با آب گرم و صابون چه تاثيري روي زخم ناشي از گازگرفتگي حيوانات دارد ؟ الف:درد زخم را آرامتر مي كند                  ب: برروي زخم تاثير خاصي ندارد   ج: باعث تميز شدن زخم مي شود             د: باعث غير فعال شدن ميكروب هاري مي شود 38- مهمترين اقدام هنگام بروز هر يك از آسيب هاي اسكلتي كدام است ؟ الف: جا انداختن عضو آسيب ديده               ب:بي حركت كردن عضو آسيب ديده                    ج: دادن آب قند به مصدوم                         د: رساندن مصدوم به يك مركز درماني 39- گزينه صحيح را انتخاب كنيد ؟ الف: در سوختگي دهان و حلق براي جلوگيري از تورم به مصدوم كم كم آب سرد بدهيد               ب:هنگان بروز تاول در سوختگي بهتر است مايع داخل آن را با وسيله اي تميز خارج كرد ج: اگر لباس فردي آتش گرفت بهتر است او را روي زمين بغلتانيد تا آتش زودتر خاموش شود                د: در سوختگي درجه ي دوم به علت از بين رفتن گيرنده هاي حس درد مصدوم احساس درد ندارد 40-  در كداميك از مسموميت هاي زير مي توان مسموم را وادار به استفراغ كرد ؟ الف: مسموميت با مواد قليايي       ب: مسموميت با نفت ج: مسموميت با مواد اسيدي         د: مسموميت غذايي 41- اگر خانمي اولين روز آخرين قاعدگي اش 3 شهريور ماه 1384 باشد تاريخ تقريبي زايمان او را محاسبه كنيد ؟ الف:3/10/1385        ب: 3/4/1385              ج: 10/3/1385             د: 10/5/1385 42- مصرف مكمل ها(آهن و مولتي ويتامين) تا چند ماه پس از زايمان بايد ادامه يابد ؟ الف: 1 ماه         ب:2 ماه                 ج: 3 ماه                     د: 4 ماه     43- كدام گزينه صحيح نمي باشد ؟ الف: براي رفع يبوست در دوران بارداري مصرف ميوه ها وسبزي هاي تازه توصيه مي شود           ب: جهت برطرف شدن بي خوابي در دوران بارداري دوش گرفتن با آب گرم قبل از خواب موثر است                ج: وجود تكرار ادرار همراه با سوزش تب و درد نشانه ي عفونت مجاري ادراري است                    د: هنگام ايجاد واريس در پاهاي زن باردار گرم نگه داشتن و ماساژ عضلات پا توصيه مي شود 44- ميانگين قد و وزن نوزاد طبيعي چقدر است ؟ الف: 50 سانتي متر- 5/3 -3 كيلو گرم                 ب: 45 سانتي متر- 3- 5/2 كيلو گرم                     ج: 48 سانتي متر- 5/3 -3 كيلو گرم                   د: 50 سانتي متر – 4 -5/3 كيلو گرم 45-  نيش زدن دندان هاي كودك با كدام علامت همراه نمي باشد ؟ الف:بي اشتهايي     ب: نقطه هاي سفيد روي زبان         ج: بي خوابي شبانه           د: ريزش شديد آب دهان 46-  اگر وزن كودك براي مدتي افزايش نداشت منحني رشد او به چه صورت خواهد بود ؟ الف:رو به پايين          ب:رو به بالا با شيب تند       ج: رو به بالا با شيب كند       د: افقي يا صاف 47-  رفتارهاي پرخاشگرانه كودك در چه سني به اوج خود مي رسد ؟ الف:2 سالگي        ب: 3 سالگي               ج: 4 سالگي              د: 5 سالگي 48-  كدام گزينه صحيح نمي باشد ؟ الف: احتمال پوكي استخوان در سنين بالا در زنان شيرده بيشتر است         ب: رحم مادران شيرده سريعتر جمع مي شود و به حالت اول برمي گردد                  ج: احتمال ابتلا به سرطان پستان و تخمدان در زنان شيرده كمتر است     د: مادران شيرده زودتر وزن اضافي خود را از دست مي دهند 49-  كدام روش پيشگيري از بارداري دائمي مي باشد ؟ الف:هورمون هاي تزريقي   ب: دستگاه داخل رحمي ج: قرص هاي پيشگيري از بارداري      د: بستن لوله ها در زن و مرد 50- مهم ترين عامل تعيين كننده  ي سن شروع بلوغ كدام است ؟ الف: جنس      ب: ارث                  ج: تغذيه و بهداشت        د: چاقي و لاغري     موفق باشيد                                 پاسخنامه آزمون مهارتهاي سالم زيستن                            19/3/85     26- د 27- ج 28- الف 29- ب 30- د 31- ج 32- الف 33- ب 34-  د 35- الف 36- ج 37- د 38- ب 39- الف 40- د 41- ج               42- ج 43- د 44- الف 45- ب 46- د 47- ج 48- الف 49- د 50- ب       1- ب 2- الف 3- ج 4- ب 5- الف 6- د 7- ج 8- ب 9-  الف 10- ج 11- د 12- ب 13- ج 14- الف 15- د 16- ب               17- ج 18- الف 19- د 20- ب 21- ج 22- الف 23- ب 24- د 25- الف             باسمه تعالی سؤالات آزمون مهارت سالم زیستن                                                                    كد استاندارد:                           1- به مجموعه ي سطوح مختلف ارايه خدمات بهداشتي كشور ، .............................. مي گويند. الف:نظام شبكه      ب:مركز بهداشت            ج:درمانگاه              د:بيمارستان 2- كداميك از تمرين هاي ورزشي زير ((موجب مصرف بيشتر اكسيژن)) مي شود؟ الف:گرم كننده      ب:استقامتي          ج:انعطاف پذيري          د:قدرتي        3- كداميك از عبارات زير نادرست است؟ الف:سيگار باعث وابستگي رواني در فرد مي شود           ب:با مصرف سيگار اكسيژن كمتري به بدن مي رسد      ج:سيگار قدرت حافظه و تمركز حواس را زياد مي كند        د:ضربان قلب و فشار خون با مصرف سيگار بالا مي رود 4- كداميك از حشرات و جوندگان زير در انتشار بيماري طاعون دخالت دارد؟ الف:پشه آنوفل      ب:سوسك             ج:شپش                   د:موش 5- درباره ي بهينه سازي مصرف سوخت كداميك از گزينه هاي زير نادرست است؟ الف:تنظيم و تعمير به موقع دستگاه هاي حرارتي           ب:استفاده صحيح از آبگرم هنگام استحمام و شست و شوي روزانه ج:استفاده ي هميشگي از خودروهاي شخصي              د:استفاده ي كمتر از سوخت هاي فسيلي 6- دستگاه تنفسي كره زمين را ........................ مي نامند. الف:جنگل و درختان  ب:حيوانات و انسان            ج:خاك                   د:آب 7- به چه علت زنان باردار به سبب كمبود مواد غذايي در مصرف خطرند؟ الف:به علت افزايش اشتها          ب:به علت رشد جنين         ج:به علت خستگي زياد          د:به علت فعاليت زياد 8- تخم مرغ را در دماي يخچال تا چند هفته مي توان نگه داري كرد؟ الف:3 هفته         ب:4 هفته           ج:5 هفته           د:6 هفته 9- كداميك از موارد زير ، بعد معنوي بهداشت رواني را شامل مي شود؟ الف:نداشتن بيماري جسمي                                ب:افتخار و باليدن به خود           ج:متروي بودن و عدم ارتباط با ديگران                   د:اعتقاد به بدشانس بودن 10- مهمترين وظيفه ي دوره ي نوجواني چيست؟ الف:ازدواج         ب:بلوغ                  ج:هويت                  د:پرورش نسل 11- كداميك از واكسن هاي زير ، جزء واكسن هاي بدو تولد نمي باشد؟ الف:سه گانه        ب:فلج اطفال             ج:ب . ث . ژ             د:هپاتيت ((B)) 12- شايع ترين علت بروز اسهال كدام است؟ الف:باكتري ها       ب:ويروس ها              ج:قارچ ها                    د:سم موجود در مواد غذايي فاسد 13- براي جلوگيري از تنبلي چشم ، بهترين موقع آزمايش بينايي كودكان در چه سني است؟ الف:5 سالگي        ب:4 سالگي               ج:3 سالگي               د:2 سالگي 14- اگر بيمار در قورت دادن مشكل دارد بهتر است كداميك از شكل هاي دارويي زير مصرف شود؟ الف:قرص            ب:آمپول                 ج:كپسول            د:شربت 15- مهمترين اصل در مراقبت از بيماري هاي واگيردار چيست؟ الف:پيشگيري از بدتر شدن حال بيمار                ب:دادن داروهاي خوراكي و تزريقي به بيمار              ج:پيشگيري از انتقال بيماري به ديگران                  د:تشخيص به موقع بيماري با آزمايشات مختلف 16- بخاري هاي فتيله دار با چه رنگي بايد بسوزد؟ الف:زرد            ب:آبي                   ج:قرمز                  د:بنفش 17- براي مصدومان دچار ((آسيب شكم و سينه)) از چه روش حمل بايد استفاده كرد؟ الف:قطاري     ب:سه مچ            ج:آغوشي            د:كول كردن 18- هنگام بروز زلزله محل امن كجاست؟ الف:كنار پنجره ها       ب:زير پله ها            ج:كنار شومينه           د:داخل كمد 19- اگر خانمي اولين روز آخرين قاعدگي اش 15/5/85 باشد تاريخ تقريبي زايمان او را محاسبه كنيد؟ الف:22/3/86         ب:18/2/86           ج:20/1/86           د:22/2/86 20- ميانگين وزن نوزاد طبيعي حدود چند كيلو گرم است؟ الف:5/2 - 2         ب:5/3 - 3           ج:5/4 – 5/3              د:كمتر از 5/2 21- كداميك از روش هاي پيشگيري از انتقال بيماري هاي قابل انتقال از طريق تماس جنسي جلوگيري مي كند؟ الف:قرص            ب:دستگاه داخل رحمي       ج:كاندوم                د:كپسولهاي كاشتني 22- كدام شيوه ي برخورد با نوجوان درست است؟ الف:دادن آزادي زياد                    ب:محدود كردن ارتباط نوجوان به خانه و مدرسه           ج:نصيحت و كنترل دايم                     د:دادن استقلال منطقي و معقول به نوجوان 23- درباره ي تغييرهاي دستگاه اسكلتي عضلاني با افزايش سن ، كدام جمله صحيح نمي باشد؟ الف:توده ي عضلاني و قدرت عضلات به تدريج كم مي شود      ب:انعطاف پذيري مفاصل افزايش مي يابد               ج:طول قد كاهش مي يابد                      د:بافت چربي افزايش مي يابد 24- كداميك از علايم زير جزء فراموشي طبيعي سالمندي است؟ الف:تكرار مرتب پرسش ها                     ب:توانايي نداشتن انجام كارهاي روزانه بر اثر فراموشي        ج:فراموش كردن گاه به گاه اسامي تازه آشنا             د:علايم رفتاري مانند اضطراب و گوشه گيري 25- كداميك از موارد زير جزء مواد پيام رسان آموزشي به حساب نمي آيد؟ الف:عكس            ب:دستگاه ويدئو               ج:پوستر                  د:چارت ها   موفق باشيد                   پاسخنامه آزمون مهارتهاي سالم زيستن                                                    1- الف 2- ب 3- ج 4- د 5- ج 6- الف 7- ب 8- الف               9- د 10- ج 11- الف 12- ب 13- ج 14- ب 15- ج 16- ب 17-  الف 18- ب 19- د 20- ب               21- ج 22- د 23- ب 24- ج 25- ب                                               باسمه تعالی سؤالات آزمون مهارت سالم زیستن                                                                    كد استاندارد:                           1- مخلوط .................................. و ....................................... و ........................................... بهترین محل برای پرورش باکتری و بوی بد عرق است. الف:آب و مواد زائد بدن و چرک               ب:چرک و عروق چربی پوست        ج:باکتری ، عرق و مواد زائد                       د:هیچکدام 2- در مورد بهداشت ناخن کدامیک صحیح نمی باشد؟ الف:بدی تغذیه روی رشد ناخن تاثیر می گذارد            ب:بیماری و صدمه به ناخن باعث برآمدگی یا فرورفتگی ناخن می شود ج:ضربه می تواند رشد ناخن را متوقف کند                د:بدنه ناخن زنده می باشد و دارای اعصاب و عروق خونی است 3- خمیدگی بیش از حد ستون مهره ناحیه کمر به طرف جلو را ........................................ می گویند. الف:کیفوزیس        ب:اسکولیوزیس            ج:لوردوزیس              د:همه موارد 4- کدامیک وظیفه گوش نمی باشد؟ الف:دریافت امواج صوتی         ب:حفظ تعادل بدن        ج:ترشحات زیاد گوش      د:جمع کردن امواج صوتی 5- دستگاه تنفس از ................................... و ........................................ تشکیل شده که ..................................... اعضای اصلی تنفسی می باشد. الف:راه های هوایی و شش ها - نای                 ب:نای و کیسه های هوایی - حلق                ج:راه های هوایی و شش ها – شش ها                 د:بینی و نای – کیسه هاس هوایی 6- میوه ها و سبزی هایی که آسیب دیده اند به وسیله ی ....................................... در مجاورت هوا قهوه ایی می شوند که برای جلوگیری از این پدیده از روش ....................................... استفاده می شود. الف:آنزیم - بیولوژیکی        ب:فنل اکسیداز - بلاچینگ      ج:ضربه – حمل و نقل صحیح          د:موارد ب و ج 7- کدامیک صحیح است؟ الف:در پاستوریزاسیون کند حرارت 63 – 61 به مدت 15 ثانیه است           ب:در پاستوریزاسیون تند حرارت 75 – 71 به مدت 30 دقیقه است                 ج:شیر را به مدت 20 – 15 دقیقه می جوشانیم                   د:در استریلزاسیون حرارت 140 درجه به مدت 3 – 2 دقیقه می باشد 8- کدامیک از عوامل زیر بیماری زاواگیردار نیستند؟ الف:آغازیان روده ای     ب:چند سلولی             ج:توکسوپلاسوز            د:ریکتيسمیاها 9- ابتلا به چه بیماری منجر به عقیم شدن یاتورم مغز می شود؟ الف:سرخجه     ب:اوریون           ج:دیفتری            د:هیچکدام 10- کدامیک صحیح می باشد؟ الف:داروهای محلول در آب بهتر از طریق پوست جذب می شوند            ب:قرص های لعاب دار و زیر زبانی باید جویده شوند       ج:از راههای تزریق دارو شریانی و داخل نعنایی می باشد       د:Q – I – d یعنی هر 8 ساعت دارو مصرف شود 11- در مراقبت از چه بیمارانی نباید از محرک های نوری استفاده شود؟ الف:سکته های مغزی     ب:حملات تشنجی          ج:بیماران آسمی           د:بیماران دیابتی 12- بهترین معیار قضاوت در مورد نحوه غذا و تغذیه مادر باردار کدام است؟ الف:میزان گرسنگی و خوردن مادر                   ب:افزایش وزن و سرعت آن                ج:افزایش پروتئین ، آهن ، کلسیم و فسفر غذا           د:موارد الف و ج     13- کدامیک صحیح نمی باشد؟ الف:شیر مادر را در خارج یخچال به مدت 6 تا 8 ساعت می توان نگه داشت        ب:شیر مادر تا 24 ساعت در یخچال سالم می ماند ج:در بیماری سل مادر نمی تواند به نوزاد شیر داد            د:در آبسه چرکی پستان نمی توانیم شیر دهیم 14- رشد هر فرد تابع چه عواملی است؟ الف:عوامل وراثتی        ب:عوامل محیطی            ج:عوامل رفتاری               د:موارد الف و ب 15- بهترین شاخص رشد کودکان چیست؟ الف:اندازه طول یا قد      ب:اندازه دور سر            ج:اندازه وزن به سن      د:اندازه دور سر در طول قد 16- زمانیکه کریستال های اسیداوریک در قسمت های مختلف بدن تشکیل می شود این بیماری بوجود می آید نام این بیماری چیست؟ الف:پوکی استخوان        ب:آنزایمر               ج:نقرس                  د:آرتریت 17- کدامیک جزء روش های مقابله با سالمندان نیست؟ الف:صحبت کردن در مورد احساساتش                  ب:انجام فعالیت ورزشی                   ج:منظم کردن آلبوم عکس هایش                 د:روش تصویر پردازی 18- تمرینات انقباضی ایستا تمریناتی است که : الف:موجب افزایش تعداد ضربان قلب و تنفس شود           ب:موجب تقویت عضلات شود                    ج:با ایجاد کشمکش در عضلات و نسوج نرم اطراف مفاصل حرکت مفصل را راحت تر می کند          د:طول عضله را تغییر نمی دهد 19- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ الف:بهداشت علم و هنر دستیابی به سلامت است              ب:مردم را همیشه به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنیم ج:بهداشت فردی و عمومی مکمل یکدیگر هستند                د:بیماری حالتی است ناخوشایند که ممکن است همه یا قسمتی از بدن را درگیر کند 20- مناسب ترین نظام عرضه خدمات بهداشت – درمانی در شرایط فعلی کشور در قالب ....................................... می باشد. الف:شبکه           ب:مرکز بهداشت            ج:بیمارستان             د:وزارت بهداشت و درمان 21- گلوکز جزء ......................................... می باشد و مهم ترین دی ساکارید ............................................ می باشد. الف:دو قندسی ها - لاكتوز           ب:منوساکارید - ساکارز         ج:دی ساکارید - گلوکز         د:منوساکارید - گلیکوژن 22- کره و مارگارین جزء .................................. می باشد. الف:لیپدها         ب:چربی های غیر قابل روئیت         ج:چربی قابل روئیت            د:موارد الف و ج 23- کدامیک صحیح نمی باشد؟ الف:چربی باعث عدم جذب ویتامین های محلول در چربی می شوند        ب:چربی ها احساس گرسنگی را به تاخیر می اندازند   ج:چربی ها احساس سیرکنندگی ایجاد می کنند              د:چربی ها باعث طعم و مزه غذا می شوند              24- با افزایش سن نیاز به ...................................... و ............................................ کم می شود و اما نیاز به ........................... به قوه خود باقی است. الف:ویتامین و پروتئین - کالری                   ب:کالری و پروتئین - ویتامین         ج:مواد معدنی و کالری - پروتئین                  د:کالری و ویتامین – مواد معدنی         25- 70 درصد افراد چاق دارای ............................................ هستند. الف:دیابت          ب:فشارخون بالا           ج:افزایش وزن            د:اختلالات گوارشی   موفق باشيد               پاسخنامه آزمون مهارتهای سالم زیستن  (از 5 کتاب)                                       27/7/86         1- ب 2- د 3- ج 4- ج 5- ج 6- ب 7- ج 8- ج 9-  ب 10- ج 11- ب 12- ب 13- الف 14- ج 15- ج 16- ج               17- ج 18- د 19- ب 20- الف 21- ب 22- د 23- الف 24- ب 25- ب               باسمه تعالی سؤالات آزمون مهارت سالم زیستن                                                                    كد استاندارد:                           1- به مجموعه ي سطوح مختلف ارايه خدمات بهداشتي كشور ، .............................. مي گويند. الف:نظام شبكه      ب:مركز بهداشت            ج:درمانگاه              د:بيمارستان 2- كداميك از تمرين هاي ورزشي زير ((موجب مصرف بيشتر اكسيژن)) مي شود؟ الف:گرم كننده      ب:استقامتي          ج:انعطاف پذيري          د:قدرتي        3- كداميك از عبارات زير نادرست است؟ الف:سيگار باعث وابستگي رواني در فرد مي شود           ب:با مصرف سيگار اكسيژن كمتري به بدن مي رسد      ج:سيگار قدرت حافظه و تمركز حواس را زياد مي كند        د:ضربان قلب و فشار خون با مصرف سيگار بالا مي رود 4- كداميك از حشرات و جوندگان زير در انتشار بيماري طاعون دخالت دارد؟ الف:پشه آنوفل      ب:سوسك             ج:شپش                   د:موش 5- درباره ي بهينه سازي مصرف سوخت كداميك از گزينه هاي زير نادرست است؟ الف:تنظيم و تعمير به موقع دستگاه هاي حرارتي           ب:استفاده صحيح از آبگرم هنگام استحمام و شست و شوي روزانه ج:استفاده ي هميشگي از خودروهاي شخصي              د:استفاده ي كمتر از سوخت هاي فسيلي 6- دستگاه تنفسي كره زمين را ........................ مي نامند. الف:جنگل و درختان  ب:حيوانات و انسان            ج:خاك                   د:آب 7- به چه علت زنان باردار به سبب كمبود مواد غذايي در مصرف خطرند؟ الف:به علت افزايش اشتها          ب:به علت رشد جنين         ج:به علت خستگي زياد          د:به علت فعاليت زياد 8- تخم مرغ را در دماي يخچال تا چند هفته مي توان نگه داري كرد؟ الف:3 هفته         ب:4 هفته           ج:5 هفته           د:6 هفته 9- كداميك از موارد زير ، بعد معنوي بهداشت رواني را شامل مي شود؟ الف:نداشتن بيماري جسمي                                ب:افتخار و باليدن به خود           ج:متروي بودن و عدم ارتباط با ديگران                   د:اعتقاد به بدشانس بودن 10- مهمترين وظيفه ي دوره ي نوجواني چيست؟ الف:ازدواج         ب:بلوغ                  ج:هويت                  د:پرورش نسل 11- كداميك از واكسن هاي زير ، جزء واكسن هاي بدو تولد نمي باشد؟ الف:سه گانه        ب:فلج اطفال             ج:ب . ث . ژ             د:هپاتيت ((B)) 12- شايع ترين علت بروز اسهال كدام است؟ الف:باكتري ها       ب:ويروس ها              ج:قارچ ها                    د:سم موجود در مواد غذايي فاسد 13- براي جلوگيري از تنبلي چشم ، بهترين موقع آزمايش بينايي كودكان در چه سني است؟ الف:5 سالگي        ب:4 سالگي               ج:3 سالگي               د:2 سالگي 14- اگر بيمار در قورت دادن مشكل دارد بهتر است كداميك از شكل هاي دارويي زير مصرف شود؟ الف:قرص            ب:آمپول                 ج:كپسول            د:شربت 15- مهمترين اصل در مراقبت از بيماري هاي واگيردار چيست؟ الف:پيشگيري از بدتر شدن حال بيمار                ب:دادن داروهاي خوراكي و تزريقي به بيمار              ج:پيشگيري از انتقال بيماري به ديگران                  د:تشخيص به موقع بيماري با آزمايشات مختلف 16- بخاري هاي فتيله دار با چه رنگي بايد بسوزد؟ الف:زرد            ب:آبي                   ج:قرمز                  د:بنفش 17- براي مصدومان دچار ((آسيب شكم و سينه)) از چه روش حمل بايد استفاده كرد؟ الف:قطاري     ب:سه مچ            ج:آغوشي            د:كول كردن 18- هنگام بروز زلزله محل امن كجاست؟ الف:كنار پنجره ها       ب:زير پله ها            ج:كنار شومينه           د:داخل كمد 19- اگر خانمي اولين روز آخرين قاعدگي اش 15/5/85 باشد تاريخ تقريبي زايمان او را محاسبه كنيد؟ الف:22/3/86         ب:18/2/86           ج:20/1/86           د:22/2/86 20- ميانگين وزن نوزاد طبيعي حدود چند كيلو گرم است؟ الف:5/2 - 2         ب:5/3 - 3           ج:5/4 – 5/3              د:كمتر از 5/2 21- كداميك از روش هاي پيشگيري از انتقال بيماري هاي قابل انتقال از طريق تماس جنسي جلوگيري مي كند؟ الف:قرص            ب:دستگاه داخل رحمي       ج:كاندوم                د:كپسولهاي كاشتني 22- كدام شيوه ي برخورد با نوجوان درست است؟ الف:دادن آزادي زياد                    ب:محدود كردن ارتباط نوجوان به خانه و مدرسه           ج:نصيحت و كنترل دايم                     د:دادن استقلال منطقي و معقول به نوجوان 23- درباره ي تغييرهاي دستگاه اسكلتي عضلاني با افزايش سن ، كدام جمله صحيح نمي باشد؟ الف:توده ي عضلاني و قدرت عضلات به تدريج كم مي شود      ب:انعطاف پذيري مفاصل افزايش مي يابد               ج:طول قد كاهش مي يابد                      د:بافت چربي افزايش مي يابد 24- كداميك از علايم زير جزء فراموشي طبيعي سالمندي است؟ الف:تكرار مرتب پرسش ها                     ب:توانايي نداشتن انجام كارهاي روزانه بر اثر فراموشي        ج:فراموش كردن گاه به گاه اسامي تازه آشنا             د:علايم رفتاري مانند اضطراب و گوشه گيري 25- كداميك از موارد زير جزء مواد پيام رسان آموزشي به حساب نمي آيد؟ الف:عكس            ب:دستگاه ويدئو               ج:پوستر                  د:چارت ها   موفق باشيد                     پاسخنامه آزمون مهارتهاي سالم زيستن                                           15/10/85           1- الف 2- ب 3- ج 4- د 5- ج 6- الف 7- ب 8- الف 9- د 10- ج 11- الف 12- ب 13- ج 14- ب 15- ج 16- ب 17-  الف 18- ب 19- د 20- ب               21- ج 22- د 23- ب 24- ج 25- ب                                             باسمه تعالی سؤالات آزمون مهارت سالم زیستن                                                                    كد استاندارد:                           1- كداميك از موارد زير جزء ((پيشگيري سطح اول)) مي باشد؟ الف:تشخيص به موقع بيماري             ب:انجام واكسيناسيون           ج:درمان سريع بيماري           د:جلوگيري از ناتواني بيمار 2- به مجموعه ي سطوح مختلف ارايه خدمات بهداشتي كشور ، .............................. مي گويند. الف:نظام شبكه      ب:مركز بهداشت            ج:درمانگاه              د:بيمارستان 3- پوست بدن در مقابل نور خورشيد موجب ساختن كدام ويتامين مي گردد؟ الف:ويتامين A       ب:ويتامين C              ج:ويتامين D              د:ويتامين K         4- كداميك از تمرين هاي ورزشي زير ((موجب مصرف بيشتر اكسيژن)) مي شود؟ الف:گرم كننده      ب:استقامتي          ج:انعطاف پذيري          د:قدرتي        5- كدام گزينه در رابطه با سلامت چشم ها صحيح نمي باشد؟ الف:در حال حركت به خصوص در اتومبيل از مطالعه خودداري كنيد          ب:ويتامين A براي سلامت چشم به خصوص ديد در تاريكي مفيد است                 ج:در نور كافي كه از بالاي سر و كمي متمايل به پشت يا به كنار مي تابد مطالعه كنيد                    د:فاصله ي مناسب كتاب از چشم ها بين 60 – 40 سانتي متر است 6- كداميك از عبارات زير نادرست است؟ الف:سيگار باعث وابستگي رواني در فرد مي شود           ب:با مصرف سيگار اكسيژن كمتري به بدن مي رسد      ج:سيگار قدرت حافظه و تمركز حواس را زياد مي كند        د:ضربان قلب و فشار خون با مصرف سيگار بالا مي رود 7- ((زباله هاي سمي و اتمي)) از كدام نوع زباله مي باشند؟ الف:صنعتي      ب:بيمارستاني            ج:شهري و خانگي               د:كشاورزي 8- كداميك از حشرات و جوندگان زير در انتشار بيماري طاعون دخالت دارد؟ الف:پشه آنوفل      ب:سوسك             ج:شپش                   د:موش 9- كدام مورد زير از ويژگي هاي آب سالم ، نمي باشد؟ الف:آلودگي ميكروبي و انگلي نداشته باشد          ب:مواد معدني آن زياد از حد باشد                    ج:بدون مواد سمي باشد                        د:بو و مزه نداشته باشد 10- درباره ي بهينه سازي مصرف سوخت كداميك از گزينه هاي زير نادرست است؟ الف:تنظيم و تعمير به موقع دستگاه هاي حرارتي           ب:استفاده صحيح از آبگرم هنگام استحمام و شست و شوي روزانه ج:استفاده ي هميشگي از خودروهاي شخصي              د:استفاده ي كمتر از سوخت هاي فسيلي 11- براي جلب مشاركت افراد خانواده چه بايد كرد؟ الف:دعوا و توسل به زور        ب:احترام و صميميت       ج:تنبيه كردن            د:شرمنده كردن و مچ گيري 12- دستگاه تنفسي كره زمين را ........................ مي نامند. الف:جنگل و درختان  ب:حيوانات و انسان            ج:خاك                   د:آب 13- مصرف چاي يا قهوه همراه با غذا يا با فاصله زماني كم پس از صرف غذا جذب كدام ماده كم مي شود؟ الف:روي            ب:مس                    ج:منيزيم                 د:آهن 14- به چه علت زنان باردار به سبب كمبود مواد غذايي در مصرف خطرند؟ الف:به علت افزايش اشتها          ب:به علت رشد جنين         ج:به علت خستگي زياد          د:به علت فعاليت زياد 15- هر گرم پروتئين و هر گرم چربي به ترتيب چند كيلو كالري انرژي توليد مي كنند؟ الف:9 - 4           ب:4 - 4                 ج:4 - 9                 د:9 - 9 16- تخم مرغ را در دماي يخچال تا چند هفته مي توان نگه داري كرد؟ الف:3 هفته         ب:4 هفته           ج:5 هفته           د:6 هفته 17- مقدار سهم مورد نياز از گروه شير و فرآورده هاي آن براي افراد بزرگسال سالم چقدر است؟ الف:5 – 3 سهم       ب:3 – 2 سهم              ج:11 – 6 سهم             د:4 – 2 سهم 18- كداميك از موارد زير ، بعد معنوي بهداشت رواني را شامل مي شود؟ الف:نداشتن بيماري جسمي                                ب:افتخار و باليدن به خود           ج:متروي بودن و عدم ارتباط با ديگران                   د:اعتقاد به بدشانس بودن 19- فردي كه براي كمك به انسان هاي ديگر در فعاليت هاي خيريه شركت مي كند ، براساس كدام نياز خود عمل مي كند؟ الف:خودشكوفايي     ب:امنيت                 ج:تعلق                  د:احترام 20- مهمترين وظيفه ي دوره ي نوجواني چيست؟ الف:ازدواج         ب:بلوغ                  ج:هويت                  د:پرورش نسل 21- آرام سازي عضلاني چه نوع مقابله اي است؟ الف:مساله مدار سالم     ب:هيجان مدار سالم         ج:مساله مدار نا سالم          د:هيجان مدار ناسالم 22- كداميك از واكسن هاي زير ، جزء واكسن هاي بدو تولد نمي باشد؟ الف:سه گانه        ب:فلج اطفال             ج:ب . ث . ژ             د:هپاتيت ((B)) 23- كدام گزينه نشان دهنده ي عفونت دستگاه ادراري است؟ الف:تكرار ادرار – نياز فوري به ادرار كردن            ب:سوزش ادرار – وجود شن در ادرار                ج:تكرار ادرار – نياز فوري به ادرار كردن – سوزش ادرار      د:سوزش ادرار – كاهش دفع ادرار – وجود شن در ادرار 24- شايع ترين علت بروز اسهال كدام است؟ الف:باكتري ها       ب:ويروس ها              ج:قارچ ها                    د:سم موجود در مواد غذايي فاسد 25- كداميك از بيماري هاي زير ، از حيوان به انسان منتقل مي شود؟ الف:سرخك      ب:آبله مرغان            ج:ايدز                  د:هاري 26- براي جلوگيري از تنبلي چشم ، بهترين موقع آزمايش بينايي كودكان در چه سني است؟ الف:5 سالگي        ب:4 سالگي               ج:3 سالگي               د:2 سالگي 27- بهترين غذا براي بيماران بستري كدام است؟ الف:به سرعت هضم شود           ب:سرخ كرده باشد              ج:همراه با برنج فراوان باشد                  د:داراي كالري ، پروتئين ، چربي و كربوهيدرات مناسب باشد 28- اگر بيمار در قورت دادن مشكل دارد بهتر است كداميك از شكل هاي دارويي زير مصرف شود؟ الف:قرص            ب:آمپول                 ج:كپسول            د:شربت 29- كداميك از موارد زير از علايم بيماران تب دار است؟ الف:احساس سرما     ب:علاقه به نور شديد      ج:افزايش بزاق دهان      د:كم آبي 30- مهمترين اصل در مراقبت از بيماري هاي واگيردار چيست؟ الف:پيشگيري از بدتر شدن حال بيمار                ب:دادن داروهاي خوراكي و تزريقي به بيمار              ج:پيشگيري از انتقال بيماري به ديگران                  د:تشخيص به موقع بيماري با آزمايشات مختلف 31- فايده وجود كلاهك تهويه دار بالاي اجاق گاز چيست؟ الف:خروج بخار پخت و پز و گازهاي حاصل از سوخت آن       ب:براي روشنايي و تهويه ي آشپزخانه                   ج:خروج گازهاي پخش شده در خانه و حياط و زيبايي منزل        د:طبخ بهتر غذاها و زيبايي آشپزخانه 32- بخاري هاي فتيله دار با چه رنگي بايد بسوزد؟ الف:زرد            ب:آبي                   ج:قرمز                  د:بنفش 33- كدام گزينه جزء آخرين اولويت در امداد رساني است؟ الف:شكستگي جزئي       ب:سوختگي شديد        ج:خونريزي               د:زخم هاي مهلك   34- براي مصدومان دچار ((آسيب شكم و سينه)) از چه روش حمل بايد استفاده كرد؟ الف:قطاري     ب:سه مچ            ج:آغوشي            د:كول كردن 35- زمان طلايي براي احياي قلبي – ريوي و نجات جان مصدوم چقدر است؟ الف:4 – 2 دقيقه          ب:10 – 8 دقيقه           ج:6 – 4 دقيقه            د:15 – 10 دقيقه 36- هنگام بروز زلزله محل امن كجاست؟ الف:كنار پنجره ها       ب:زير پله ها            ج:كنار شومينه           د:داخل كمد 37- محصول بارداري در هشت هفته ي اول .......................... و بعد از هفته هشتم ............................ ناميده مي شود. الف:رويان - جنين         ب:جنين - نوزاد           ج:جنين - رويان           د:رويان - نوزاد 38- اگر خانمي اولين روز آخرين قاعدگي اش 15/5/85 باشد تاريخ تقريبي زايمان او را محاسبه كنيد؟ الف:22/3/86         ب:18/2/86           ج:20/1/86           د:22/2/86 39- به زايماني كه بعد از هفته ي 42 حاملگي اتفاق افتد چه مي گويند؟ الف:نارس           ب:زودرس            ج:ديررس            د:طبيعي 40- ميانگين وزن نوزاد طبيعي حدود چند كيلو گرم است؟ الف:5/2 - 2         ب:5/3 - 3           ج:5/4 – 5/3              د:كمتر از 5/2 41- اولين علامت واكنش اجتماعي كودك چيست؟ الف:ترس از غريبه        ب:پرخاشگري              ج:ترس از جدايي               د:لبخند اجتماعي 42- كداميك از روش هاي پيشگيري از انتقال بيماري هاي قابل انتقال از طريق تماس جنسي جلوگيري مي كند؟ الف:قرص            ب:دستگاه داخل رحمي       ج:كاندوم                د:كپسولهاي كاشتني 43- سن شروع تغذيه ي تكميلي كودكان چه زماني است؟ الف:6 ماهگي        ب:3 ماهگي               ج:2 ماهگي               د:بدو تولد 44- كدام شيوه ي برخورد با نوجوان درست است؟ الف:دادن آزادي زياد                    ب:محدود كردن ارتباط نوجوان به خانه و مدرسه           ج:نصيحت و كنترل دايم                     د:دادن استقلال منطقي و معقول به نوجوان 45- ميزان نياز روزانه ي نوجوان به انرژي چند كيلو كالري است؟ الف:1500 - 1000      ب:2500 - 1500             ج:3000 - 2000             د:4500 - 3500 46- درباره ي تغييرهاي دستگاه اسكلتي عضلاني با افزايش سن ، كدام جمله صحيح نمي باشد؟ الف:توده ي عضلاني و قدرت عضلات به تدريج كم مي شود      ب:انعطاف پذيري مفاصل افزايش مي يابد               ج:طول قد كاهش مي يابد                      د:بافت چربي افزايش مي يابد 47- درباره ي ماساژ پاها در سالمندان كدام جمله نادرست است؟ الف:موجب كاهش جريان خون پا مي شود          ب:خستگي پاها را از بين مي برد               ج:سالمند بايد هنگام استراحت پاها را ماساژ دهد               د:به كاهش ورم پاها كمك مي كند 48- كداميك از علايم زير جزء فراموشي طبيعي سالمندي است؟ الف:تكرار مرتب پرسش ها                     ب:توانايي نداشتن انجام كارهاي روزانه بر اثر فراموشي        ج:فراموش كردن گاه به گاه اسامي تازه آشنا             د:علايم رفتاري مانند اضطراب و گوشه گيري 49- كدام گزينه در مورد ((لمس)) صحيح نمي باشد؟ الف:لمس عاطفي براي نشان دادن احساسات به كار مي رود         ب:لمس حمايتي براي كمك به سالمند به كار مي رود        ج:لمس كنشي براي احترام به كار مي رود               د:در سالمندان بهتر است از لمس براي برقراري ارتباط ، كمتر استفاده شود 50- كداميك از موارد زير جزء مواد پيام رسان آموزشي به حساب نمي آيد؟ الف:عكس            ب:دستگاه ويدئو               ج:پوستر                  د:چارت ها   موفق باشيد     پاسخنامه آزمون مهارتهاي سالم زيستن                                           6/6/85     26- ج 27- الف 28- ب 29- د 30- ج 31- الف 32- ب 33- د 34-  الف 35- ج 36- ب 37- الف 38- د 39- ج 40- ب 41- د               42- ج 43- الف 44- د 45- ج 46- ب 47- الف 48- ج 49- د 50- ب     1- ب 2- الف 3- ج 4- ب 5- د 6- ج 7- الف 8- د 9-  ب 10- ج 11- ب 12- الف 13- د 14- ب 15- ج 16- الف               17- ب 18- د 19- الف 20- ج 21- ب 22- الف 23- ج 24- ب 25- د            منبع : modiriatkhanvailam[dot]blogfa[dot]com[slash]post-11[dot]aspx

مدیریت خانواده استان ایلام, کاروفناوری حرفه وفن سيب, کاروفناوری حرفه وفن لوبيا, موضوع کیوی کاروفناوری حرفه وفن, کاروفناوری حرفه وفن سيب زميني,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات