تبلیغات

مداحی برادر بی حرممبرادر بی حرمم حسن جان-مهدی اكبری
حاج مهدی اكبری

كاش بودی كرببلا، كنار حرمم،حرم داشتی حسن

كاش بودی كرببلا،یه ایوون طلا،تو هم داشتی حسن

دور ضریحت پر مرد و زن بود

مادرمون فاطمه بی محن بود

یك شب جمعه حرم حسین و

یك شب جمعه حرم حسن بود

من گنبدی دارم و گنبد بقیع، گرد و غباره

من یك ضریح دارم و تو سایه بونم ،قبرت نداره

برادر بی حرمم حسن جان

كاش بودی كرببلا ، تو بین الحرمین، حرم داشتی حسن

كاشكی گنبدی شبیه ،به گنبد حسین،  تو هم داشتی حسن

گنبدامون شبیه كاظمین بود

قشنگ ترین بهشت عالمین بود

پرچم سبز یا حسن كناره

پرچم سرخ ذكر یا حسین بود

صحن و سرای من شلوغه و بقیع،زائر نداره

صحنت توی دلم و آسمونش، دور از ستاره

برادر بی حرمم حسن جان

كاش بودی كرببلا،كنار خیمه گاه ،حرم داشتی حسن

پیش قبر قاسمت،یه دونه بارگاه ،تو هم داشتی حسن

هیچ كسی غربت حسن نداره

این همه داغ دل شكن نداره

درسته كه بی حرمی حسن جان

ولی حسین تو كفن نداره

صحن و سرای من شلوغه و بقیع،زائر نداره

صحنت توی دلم و آسمونش، دور از ستاره

برادر بی حرمم حسن جان

دانلود مداحی
منبع : babolharam[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]3702

برادر بی حرمم حسن جان مهدی اکبری, بابُ الحرم پایگا, به روزترین پایگاه دانلود مداحی72, پایگاه دانلود مداحی ذاکرین زنجان, اهل عشیره غمم بابُ الحرم پایگا, دانلود مداحی, دانلود مداحی,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات