تبلیغات

سالهای اخیر شاهد تحولمقایسه ساختار و ماهیت نظام سیاسی ترکمنستان

در این نوع نظامها تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب نظام سیاسی خارج از اراده افراد بوده و یا اراده افراد حداقل تاثیر را در فرایند تصمیم گیریهای کلان ایفاء می کنند.در این نوع نظامهای سیاسی استراتژیهای کلان کشور از طریق بررسیهای مستمر کارشناسی در نهادهای تخصصی اتخاذ می گردد.در این شرایط تغییر افراد و مسئولان کشور تغییر اساسی در استراتژیهای اساسی کشور ایجاد نمی کند.

     دسته دوم کشورها و نظامهای سیاسی ،کشورهایی هستند که به علت عدم تکامل نهادها و ساختارهای مردم نهاد در آنها، فرایند تصمیم گیری در این کشورها در انحصار رهبران می باشد.در این نوع کشورها نهادهای دولتی صرفا مجری تصمیمات شخص رهبر بوده و وی تصمیمات خرد و کلان ساختار را اتخاذ می نماید.این نوع نظامهای سیاسی در حد اعلی به حکومتهای توتالیتر ختم   می شود.مشخصه مهم این نوع نظامهای سیاسی این است که چون فرایند تصمیم گیری در این نوع نظامها قائم به شخص می باشد با تغییر رهبران سمت و سوی سیاست گذاریهای داخلی و خارجی نیز دچار تحول می گردد.

ترکمنستان جزو کشورهایی می باشد که در سالهای پس از کسب استقلال از شوروی سابق به سبک و سیاق کشورهای دسته دوم اداره شده است.بعد از فروپاشی شوروی صفرمراد نیازف به عنوان نخستین رهبر این جمهوری تازه استقلال یافته ،قدرت را در این کشور به دست گرفت .نیازف در دوران حاکیمت خود بر این کشور بر غالب تصمیمات خرد و کلان حکومتی اشراف و کنترل داشت.در دوره 16 ساله حکومت وی ،ترکمنستان از جهت رعایت آزادیهای مدنی و سیاسی یکی از بدترین کشورهای دنیا بوده و در ارزیابی نهادهای بین المللی همواره جزو ده کشور نامناسب دنیا جای داشته است.اما اواخر سال 2006 میلادی و پس از مرگ ناگهانی صفرمراد نیازف با توجه به ساختار شخص محور سیاسی در ترکمنستان ،امیدهایی به تغییر شرایط در این کشور ایجاد شد.

   قربان قلی بردی محمداف رئیس جمهور جدیدترکمنستان  با شعار اصلاح شرایط داخلی و سیاستهای خارجی کشور قدرت را به دست گرفت.در این شرایط سوال اساسی این است که با توجه به سپری شده بیش از پنج سال از دوران صدارت بردی محمداف سیاستهای اتخاذ شده توسط وی      علی الخصوص در ابعاد داخلی تا چه اندازه با سیاستهای سلف خود متفاوت بوده است؟

      همانگونه که اشاره شد قربان قلی بردی محمداف با شعار اجرای برخی اصلاحات در شرایط  وساختار داخلی ترکمنستان به قدرت رسید .عمده این اصلاحات اعلام شده در بخشهای اجتماعی و سیاسی این کشور متمرکز شده بود.وعده هایی مانند اجازه فعالیت آزادانه احزاب و گروههای سیاسی ،آزادی استفاده از اینترنت ،آزادی فعالیت نهادهای غیر حکومتی مردم نهاد و آزادی زندانیان سیاسی از جمله وعده هایی بود که رئیس جمهور جوان ترکمنستان بر آن تاکید داشت.این وعده ها نیز با توجه به سابقه علمی رئیس جمهور ترکمنستان و سن و سال کمتر او نسبت به رئیس جمهور سابق این کشور با امیدواریهای زیادی مواجه شد. اما در شرایط کنونی و در آستانه ششمین سالگرد شروع دوران ریاست جمهوری کنونی  ترکمنستان بنظر می رسد شرایط داخلی ترکمنستان نسبت به دوره نیازف نه تنها بهتر نشده است بلکه این کشور در غالب بخشها شاهد عقب گردی مشهود بوده است.

      بر اساس گزارش نهادهای بین المللی ترکمنستان از نظر آزادیهای اجتماعی کماکان جزو سه کشور بد دنیا می باشد.از نظر فضای سیاسی نیز در سالهای اخیر هیچ حزب سیاسی منتقد دولت اجازه فعالیت نگرفته است و قدرت سیاسی همچنان در اختیار تک حزب حاکم می باشد.از جهت فعالیت رسانه های مستقل نیز هیچ گونه تغییری در شرایط اسفبار این کشور ایجاد نشده است و بنظر نمی رسد در آینده کوتاه مدت در این  زمینه تحول خاصی صورت گیرد.

       یکی از ویژگیهای بارز حکومت نیازف تبلیغ کیش شخصیت پرستی در این دوران بود.در این دوره رئیس جمهور سابق ترکمنستان با اختصاص لقب ترکمنباشی به خود، تملق و چاپلوسی خود را به رویه معمول رسانه های این کشور تبدیل کرد.وی در سالهای آخر عمر خود نیز در یک اقدام بی نظیر، اسامی روزهای هفته و ماههای سال را تغییر داده و در برخی مواقع اسامی اعضای خانواده خود را برروی  ماهها گذاشت!اقدامی که در آن مقطه با تعجب و تمسخر سایر کشورها و سازمانهای بین المللی مواجه شد.

       قربان قلی بردی محمداف در ماهها و سالهای اول حکومت خود برخی از این اقدامات نامناسب را اصلاح کرد.وی غالب مجسمه های نیازف را از سطح شهرها جمع کرد و اسامی روزها و ماهها را نیز به حالت سابق برگرداند.اما وی نیز پس از چند سال با انتخاب لقب آرقاداغ (پشتیبان )برای خود و تبلیغ شبانه روزی  این عنوان از طریق رادیو و تلویزیون ترکمنستان نشان داده است که جا پای سلف خود گذاشته است.

اظهارات مسافرانی که در سالهای اخیر به ترکمنستان مسافرت کرده اند نیز حکایت از این دارد که شرایط پلیسی حاکم بر این کشور از سالهای دوران حکومت نیازف نیز بدتر شده است.بر اساس شرایط فوق بنظر می رسد ترکمنستان در شش ساله اخیر نه تنها شاهد تحول مثبت در اوضاع و شرایط خود نبوده است بلکه در برخی از پارامترها شرایط این کشور هر روز رو به وخامت بیشتری گذاشته است.منبع : nasimehsahra[dot]blogfa[dot]com[slash]post-4[dot]aspx

نسیم صحرا, ایلام باستان نقش و جايگاه گليم , کامپیوتر نقش کامپیوتر در زندگی , تا بجای بازگشت به گذشته , ادامه مقاله شادي درماني به جهت ن, نطنز باغ شهر تاریخی بصیرت , وبگاه دانشجویان دشتک بختیاری ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات