تبلیغات

زمان پرداخت یارانه های خردادمشاهده مبلغ یارانه واریز شده به حساب
می‌توانید با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.refahi.ir با ارائه شماره ملی و شماره سریال شناسنامه، میزان یارانه نقدی واریز شده به حساب خود را مشاهده کنند.

میرزان یارانه نقدی واریزی به حساب سرپرست خانوار علاوه بر مراجعه به بانک یا دستگاه‌های خودپرداز بانکی، از طریق سامانه وزارت رفاه هم قابل مشاهده است…


هم اکنون مردم می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.refahi.ir با ارائه شماره ملی و شماره سریال شناسنامه، میزان یارانه نقدی واریز شده به حساب خود را مشاهده کنند.

همچنین در این سامانه نام بانک، تعداد اعضای خانوار اعلام شده از مرکز آمار، چهار رقم آخر شماره کارت و چهار رقم آخر شماره حسابی که یارانه نقدی به آن واریز شده، قابل مشاهده است.

در این پایگاه این گونه نوشته شده که در حال حاضر امکان تغییر شماره حساب وجود ندارد.

همچنین اعلام شده در صورتی که به هر دلیل حسابی که در آن یارانه واریز شده‌است مشکلی داشته باشد، وجه به سازمان عودت داده می‌شود و در مرحله بعد مبلغ فوق به حساب واریز خواهد شدمنبع : yaranehnaghdi[dot]blogfa[dot]com[slash]post-8[dot]aspx

یارانه ها تاریخ دقیق واریز , یک معلم زمان واریز یارانه , واریز یارانه مرداد در ساعت 24 روز , تغییر شکل پرداخت یارانه‌ها در , یارانه ها تاریخ دقیق واریز , یارانه دهک های پایین افزایش می , فقط مدرسه زمان واریز یارانه ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات