تبلیغات

دانلود نمونه سوالات دروس اختصاصی پیام نوردانلود چند سری نمونه سوال با ارزش عمومی و تخصصی

بخش اول نمونه سوالات پیام نور در این پست مطلب
دانلود رایگان نمونه سوال دروس عمومی کلیک کنید
نمونه سوال دروس زیر در لینک بالا موجود می باشد:
آئین زندگی ، آشنایی با قانون اساسی ، اخلاق اسلامی ، اندیشه ۱ ، اندیشه ۲ ، تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام ، تربیت بدنی ۱ ، تربیت بدنی ۲ ، تفسیر موضوعی قرآن کریم ، جمعیت و تنظیم خانواده ، ریاضی مقدماتی ، زبان عمومی ٬ فارسی عمومی ، فیزیک مقدماتی ، مهارت های زندگی


بخش دوم نمونه سوالات پیام نور در این پست مطلب
برای دانلود رایگان نمونه سوال های پیام نور کلیک کنید
نمونه سوال دروس زیر در لینک بالا موجود می باشد:
آواشناسی انگلیسی ، پایگاه داده ، جامعه شناسی روستایی ، ریاضیات و کاربرد آن در مدریت ۲ ، ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ، ریز پردازنده ۱ ، صنعتی ۳ ، فیزیک پایه ، مالیه عمومی ، مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها ، مبانی کامپیوتر ، متون حقوقی ۱ ، متون فقه ۳ ، مدیریت صادرات و واردات ، نظام های اقتصادی صدر اسلام ، نظریه زبان ها و ماشین ها

بخش سوم نمونه سوالات پیام نور در این پست مطلب
برای دانلود رایگان نمونه سوال های پیام نور کلیک کنید
نمونه سوال دروس زیر در لینک بالا موجود می باشد:
آیین نگارش و ویرایش ادبی ۲ ، آمار و احتمال مهندسی ، استاتیک ،   مثنوی ۲ ، مکانیک خاک ، معماری کامپیوتر ، معادلات دیفرانسیل ، مدیریت تولید ، مهندسی نرم افزار ۲ ، نقد ادبی ، اصول ترویج و آموزش کشاورزی ، اصول و مبانی مدیریت ، ریاضیات ۲ ، سیستم عامل ،  تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷
 

بخش چهارم نمونه سوالات پیام نور در این پست مطلب
برای دانلود رایگان نمونه سوال های پیام نور کلیک کنید
نمونه سوال دروس زیر در لینک بالا موجود می باشد:
آسیب شناسی اجتماعی  ، آتشفشان شناسی ، برنامه ریزی شهری در ایران ، حسابرسی ، حقوق بازرگانی  ، حقوق تجارت ، حقوق جزای اختصاصی 1 ، حقوق جزای عمومی 2 ، حقوق مدنی 5 ، مبانی علم اقتصاد ، مهندسی نرم افزار 1 ، روانشناسی عمومی 2 ، روش محاسبات عددی ، روش تحقیق در علوم سیاسی 1 ، شبکه های کامپیوتری ، زبان تخصصی 3 (مدیریت دولتی ) ، ژئو شیمی ، زمین شیمی

 

بخش پنجم نمونه سوالات پیام نور در این پست مطلب
برای دانلود رایگان نمونه سوال های پیام نور کلیک کنید
نمونه سوال دروس زیر در لینک بالا موجود می باشد:
اقتصاد کلان ۱ ، اقتصاد خرد ۱ ، ژنتیک ، گرافیک کامپیوتری ، مرتعداری ، ماشین های کشاورزی ، مدیریت کیفیت و بهره برداری ، مقاومت مصالح ، متون اختصاصی عربی ۱ ، متون اختصاصی فرانسه ۱ ،  نقشه کشی عمومی ، پایگاه داده ، ریاضیات ۲ ، شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ،  تحقیق در عملیات ۱ ، طراحی الگوریتم ، توابع مختلط

 

بخش ششم نمونه سوالات پیام نور در این پست مطلب
برای دانلود رایگان نمونه سوال های پیام نور کلیک کنید
نمونه سوال دروس زیر در لینک بالا موجود می باشد:
آبخیز داری و حفاظت آب و خاک ، آمار و احتمال ۱ ، فیزیک حالت جامد ۱ ، حسابداری صنعتی ، اصول حسابداری ۱ ، اصول حسابداری ۲  ٬ مدار منطقی ، مکانیک کوانتوم ۲ ، نظریه محاسبات ، روانشناسی کار  ، ساختمان داده ، زبان تخصصی (علوم کامپیوتر - مهندسی نرم افزار - مهندسی فناوری اطلاعات ) ، ذخیره و بازیابی اطلاعات  ، زمین شناسی نفت ، زمین شناسی زیر سطحی

 

بخش هفتم نمونه سوالات پیام نور در این پست مطلب
برای دانلود رایگان نمونه سوال های پیام نور کلیک کنید
نمونه سوال دروس زیر در لینک بالا موجود می باشد :
برنامه ریزی و کنترل تولید موجودیهای ۱ ، اقصاد کلان میانه ۱ ، اقتصاد خرد میانه ۲ ، اقتصاد سنجی ، اقتصاد توسعه ، فیزیک جدید ۲ ، فنون و یادگیری زبان ، مبانی تنظیم بودجه ،  مالیه بین الملل ، نگارش پیشرفته ، اصول حسابداری ۳ ، پول و ارز و بانکداری ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، واژه شناسی

منابع : وب اخبار پیام نور pnunews
منبع : pnush[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]11

نمونه سوالات پیام نور دانلود , بانک نمونه سوالات پیام نور , نمونه سوالات پیام نور مطالب , دانلود نمونه سوالات دانشگاه , دانلود نمونه سوالات دانشگاه , دانلود نمونه سوالات دانشگاه , دانلود رایگان نمونه سوالات دروس ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات