تبلیغات

دانشکده تربیت بدنی فردوسی مشهداستاد بالدی
     ساعت
روز
   8-10
   10-12
    12-14
    14-16
     16-18
    18-20
 شنبه حضور
 حضور
 ----- ----- هندبال هندبال
 یکشنبه عمومی عمومی ----- ----- ----- -----
 دوشنبه عمومی عمومی ----- تاریخ ایران پرورشی آمادگی جسمانی
 سه شنبه حضور
 حضور
 ----- ----- ----- -----
 چهارشنبه حضور
 حضور
 ----- ----- ----- -----
 جمعه ----- ----------
 ----- ----- -----منبع : iausportabadan[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]2

استاد بالدی, سایت گروه تربیت بدنی دانشگاه , آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد , انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه , ورزش دات کام دانلود نمونه , هیئت ورزشهای همگانی شهرستان رزن , شادیاخ مطالب مراکز آموزشی مهم,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات