تبلیغات

داستان های جوراب نازکحکم پوشیدن جوراب نازک

****** آیت الله تبریزی رهاگر ساق پا پیدا باشد جایز نیست بلکه اگر خود پا هم پیدا باشد اشکال دارد. و الله العالم

****** آیت الله صافی گلپایگانی دام ظله
جایز نیست

*****
آیت الله فاضل لنکرانی ره جوراب های نازک که پوست پا نمایان باشد، حکم پوشش ندارند و خانم ها باید از پوشیدن این گونه جوراب ها در مقابل نامحرم اجتناب کنند.

******
آیت الله گلپایگانی ره
جوراب های نازک که پوست پا نمایان باشد، حکم پوشش ندارند و خانم ها باید از پوشیدن این گونه جوراب ها در مقابل نامحرم اجتناب کنند.
****** آیت الله مکارم شیرازی دام ظله
پوشیدن جوراب های نازک ، اگر پا در آن پیدا باشد جایز نیست.منبع : dehkadeyehejab[dot]blogfa[dot]com[slash]post-990[dot]aspx

♥ دهکده ♥ حکم پوشیدن , طبیعت گرد جوراب, کلبه کتاب درمان شما جوراب , ان آفتاب, کودکانه, نوشته های یک آموزگار ششم , جوراب شلواری ساپورت ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات