تبلیغات

تعرفه طراحی سایت با جوملابازریابی بین المللی
بازار یابی بین المللی

 

بازار یابی  روندی است که به وسیله آن ساختار تقاضای محصولات و خدمات پیش بینی می شود، گسترش می یابد و برآورده می گردد . اجزای این روند عبارت است از تجزیه و تحلیل وجود یا عدم وجود فرصت بازار یابی برای موسسه ، تولید محصولات ، تنظیم استراتژی لازم برای تشویق مشتریان بالقوه محصولات عرضه شده و انتقال کنترل مصرف آن کالا از فروشنده به مصرف کننده به نحوی که مصرف کننده از آن بهره مند گردد .

منظور از بازار یابی بین المللی یا بازار یابی چند ملتی ، بازار یابی کالا و خدمات در بیش از یک کشور است و می تواند شامل صدور کالا از کشوری به کشور دیگر باشد و ممکن است موسسه ای را شامل باشد که هم تولید و هم بازار یابی آن در بیش از یک کشور انجام میگیرد بی آنکه کالایی از مرزهای آن عبور کند.

واژه بین المللی یا چند ملیتی هم در بر گیرنده شرکتهایی است که عمدتاً بر بازار های داخلی تکیه دارند و هم شامل شرکتهایی است که در چندین کشور بحدی سرمایه گذاری کرده اند که جز از طریق توجه به محل دفتر مرکزی آنها نمی توان معلوم کردکه کشور اصلی آنها کدام است بیشتر موسسات فعال در بازاریابی بین المللی در بین دو حد مزبور قرار دارند .

 

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی

شش تصمیم عمده ای که یک شرکت در بازار یابی بین المللی با آن مواجه میشود عبارتند از :

1-  ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین المللی

اهم این عوامل محیطی به شرح زیر می باشند:

1-1                        سیستم بازرگانی بین المللی :

هر شرکتی که می خواهد کالایی را به یک کشور خارجی بفروشد با انواع متعددی از محدودیتهای بازرگانی مواجه خواهد شد اهم این محدویت ها به شرح زیر می باشد:

الف : تعرفه گمرکی

ب: سهمیه

ج: غیر مجازاعلام نمودن واردات بعضی از کالاها

د:محدودیت بازرگانی از طریق کنترل ارز خارجی

ه:محدودیتهای غیر تعرفه ای   

باید توجه داشت که به موازات عوامل محدود کننده صادرات ، نیروها و سازمانهایی هم وجود دارند که هدفشان افزایش فعالیتهای بازرگانی بین کشورها و یا حداقل بین تعداد محدودی از کشورها می باشد اهم این سازمانهای تسهیل کننده بازرگانی به شرح زیر می باشد:

الف: « گات» یا موافقنامه عمومی تعرفه و بازرگانی (GAAT)

ب: انکتاد یا کنفرانس توسعه وتجارت سازمان ملل (  UNCTAD)

ج: سازمان اکو یا سازمان همکاری های اقتصادی (ECO)

د: سازمان های همکاریهای اقتصادی

سازمانهای همکاریهای اقتصادی دیگری بین دول وجود دارد که اهم آنها عبارتند از : بازار مشترک اروپا (E.E.C) ، سازمان تجارت آزاد آمریکای لاتین (LAFTA) ، بازار مشترک آمریکای مرکزی (CACM)، سازمان همکاریهای اقتصادی متقابل بین کشورهای اروپای شرقی (CMEA)

1-2: وضع اقتصادی :

هر مدیر بازاریابی بین المللی که می خواهد یک بازار خارجی را به منظور صادرات مورد توجه قرار دهد می باید وضعیت اقتصادی آن را مطالعه نماید . در خصیصه اقتصادی ، مشخص کننده میزان جذابیت یک کشور به عنوان یک بازار صادراتی    می باشد

خصیصه اول عبارت است از « ساختار صنعتی »  کشور، ساختار صنعتی هر کشوری تعیین کننده احتیاجات آن نسبت به کالاها وخدمات بوده و سطح در آمد تعداد افراد شاغل و نظایر آن را مشخص  می نماید . چهار نوع ساختار صنعتی را میان کشورهای مختلف به شرح زیر می توان از هم متمایز نمود:

الف: اقتصاد زیست گذرانی

ب: اقتصاد صادر کننده مواد خام

ج: اقتصاد در حال صنعتی شدن

د: اقتصاد صنعتی

دومین خصیصه اقتصادی هرکشور چگونگی توزیع درآمد آن می باشد .چگونگی توزیع در آمد به دو عامل « ساختار صنعتی کشور » و « سیستم سیاسی » آن بستگی دارد .

کشور ها رااز نظر چگونگی در آمد آنها به پنچ گروه مختلف تقسیم می نمایند :

1-   در آمد خانوادگی بسیار پایین در اقتصاد خیلی عقب افتاده

2-   درآمد خانوادگی پایین برای اکثریت مردم منظور کشورهای مارکسسیتی

3-   در آمد خانوادگی بسیار بالا برای اقلیتی و بسیار پایین برای اکثریت

4-   درآمد خانوادگی بالا، متوسط ، پایین

5-   درآمد خانوادگی متوسط برای اکثریت

      عوامل دیگری هستند که برای شناخت وضع اقتصادی کشورها روز به روز مورد توجه قرار میگیرند . این عوامل عبارتند از میزان مصرف انرژی وغذا ، وهمین طور درصد نیروی کار در صنایع کشورها و عوامل  دیگر مشابه آن.

1-3- وضعیت سیاسی – قانونی کشورها:

هر شرکت یا بازرگانی به منظور تصمیم گیری در مورد شروع فعالیت بازرگانی با هرکشور بخصوص باید چهار عامل زیر رامورد توجه قرار دهند :

الف- عکس العملها نسبت به خرید های خارجی

ب- ثبات سیاسی

ج- مقررات پولی

د- چگونگی بوروکراسی دولتی

1-4-وضعیت فرهنگی:

امکان بازار یابی در کشورهای مختلف در چهارچوب آداب و سن و خصوصیات فرهنگی مردم آن کشور ها تشکیل می گیرد .

عادات مردم با اجرای برنامه های تشویقی و تبلیغی مداوم در سطح صنعت ودر مدت طولانی  به تدریج تغییر می یایند ولی در همین حال هیچ تولید کننده ای نمیتواند انتظار داشته باشد که کل تقاضا را به قدر قابل توجهی تغییر دهد

2-  تصمیم به فعالیت در سطح بین المللی :

 

شرکتها از دوطریق تصمیم به فعالیت در سطح بین المللی می گیرند یا دیگران آنها را تشویق به صادرات می نمایند (یک صادر کننده داخلی یا وارد کننده خارجی ، یا یک دولت خارجی) یا خود شرکت به فکر فروش کالاها به خارج از کشور می افتد. هر شرکتی قبل از رفتن به بازارهای بین المللی باید هدفها و سیاستهای بازار یابی           بین المللی را تعیین نماید.اغلب شرکتها وقتی که می خواهند وارد بازارهای بین المللی بشوند باصادرات کم این نوع فعالیت خود را شروع مینمایند . بعضی از شرکتهای دیگر بازار خارجی را از نظر مطلوبیت به اهمیت بازار داخلی و یا حتی ، مهمتر از بازارهای داخلی دانسته و برنامه های وسیعی را برای وارد شدن به بازار های خارجی تدارک میبینند.

در مرحله دوم شرکت باید تصمیم بگیرد که می خواهد در کشورهای محدودی فعالیت نماید یا کشورهای متعدد، بهتر است در ابتدای کار از کشورهای محدود شروع نموده و پس از تبحر بیشتر در امر صادرات در کشورهای   بیشتر فعالیت نمود در مرحله سوم شرکت باید تصمیم بگیرد فعالیتهای صادراتی خود را در چه نوع کشورهایی مورد توجه قرار دهد در این مرحله کشورها به منظور انتخاب بستگی به نوع کالا، عوامل جغرافیایی با درآمد و جمعیت کشور مورد نظر و فضای سیاسی و عوامل مشابه دیگر دارد . صادر کننده ممکن است نسبت به بعضی یا گروههایی از کشورها و یا بخشی از دنیا تمایل خاصی داشته و با توجه به آن تصمیم مقتضی را در این رابطه اتخاذ نماید .

3-تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین المللی:

 

بعد از بدست آوردن لیست کشورهای بالقوه برای صادرات ، شرکت باید آنها را از نظر اهمیت درجه بندی و بعد غربال نماید . کشورها از نظر مختلفی از جمله وسعت بازار ، رشد بازار ، هزینه های مختلف انجام فعالیت در آن بازار ، میزان رقابت آمیز بودن کالاها در آن و میزان ریسک  وارد شدن به آن بازار درجه بندی می شوند . هدف اصلی در این قسمت عبارت است از تخمین نسبت سرمایه گذاری / سود هریک ازکشورها، به منظور انتخاب آنها پنج نوع تخصیص و پیش بینی در پنج مرحله زیر از طریق تحقیقات بین المللی باید به ترتیب مورد بررسی قرار گیرد:

1-   تخمین بازار بالقوه ، هر یک از بازارها

2-   پیش بینی بازار بالقوه درآینده

3-   پیش بینی فروش  بالقوه

4-   تخمین هزینه ها وسود

5-   تخمین نسبت سود به حجم سرمایه گذاری

تخمین میزان درآمد باید با توجه به حجم سرمایه گذاری مورد  توجه قرار گیرد تا بتوانیم بازار مناسبی را انتخاب نماییم . نسبت سود / حجم سرمایه گذاری، باید آنقدر زیاد باشد تا بتواند دو مقصود زیر را جامعه عمل بپوشاند :

الف: شرکت بتواند به مقدار سود دهی مورد انتظار خود برسد

ب: این سود بتواند ریسکهای پیش بینی نشده احتمالی مربوط به فعالیتهای صادراتی را جبران نماید

 

4-تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین المللی

 

بعد از اینکه شرکتی تصمیم گرفت که کالاهایش را به کشورهای بخصوصی  بفروشد باید بهترین روش وارد شدن خود به آن بازار را تعیین نماید .استراتژی هایی که در اختیار دارد به ترتیب عبارتند از:

صادرات موردی و فعال:

ساده ترین راه برای وارد شدن به یک بازار خارجی میباشد. صادرات موردی موقعی صورت می گیرد که یک شرکت هر چند وقت یکبار به صورت انفعالی ، به دلیل داشتن کالاهای مازاد بر مصرف داخلی آنها را به خریداران یک کشور خارجی       می فروشد .صادرات فعال موقعی صورت می گیرد که یک شرکت تصمیم جدی    می گیرد که کالاهایش را به کشور مورد نظر صادر نماید . صاردات ممکن است از طریق واسطه های بازار یابی بین المللی صورت گیرد و یا توسط خود شرکت انجام گیرد.

 

 

صادرات غیرمستقیم:

 

         صادرات غیرمستقیم بیشتر در میان شرکتهایی که تازه به فکر صادرات افتاده اند متداول می باشد. این نوع صادرات اولاً به سرمایه کمتری نیاز دارند در چنین حالتی شرکت اجباری به استخدام و آموزش فروشندگان و یا انجام قراردادهای  مختلف در خارج از کشور ندارد .

ثانیاً در صادرات غیر مستقیم ریسک کمتری متوجه صادرکنندگان می باشد .دراینجا واسطه های بازاریابی بین المللی دانش و خدمات خود را به نفع مطلوب بکار گرفته و صادر کننده معمولاً اشتباهات کمتری خواهد داشت.

صادرات مستقیم:

 

فروشندگانی که از طرف خریداران خارجی تشویق به صادرات میشوند معمولاً صادرات مستقیم را انتخاب کنند علاوه بر آن فروشندگانی که صادرات آنها آنقدر افزایش یافته است که می توانند هزینه های اداره یک سازمان صادراتی  را خود به عهده بگیرند از این روش استفاده می نمایند . در این روش اگر چه سرمایه گذاری و ریسک بیشتر می باشد اما امکان سود نیز ، بیشتر می باشد . هر شرکتی می تواند ا زچهار طریق زیر فعالیت صادراتی مستقیم خود را انجام دهد :

الف: ایجاد بخش صادراتی در داخل کشور

ب: تاسیس دفتر فروش یا شعبه از شرکت در خارج از کشور

ج: داشتن نمایندگان فروش سیار برای کشورهای خارجی

د:داشتن نماینده یا توزیع کننده در خارج ا زکشور

6-   تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین المللی :

 

شرکتهای که می خواهند به یک یا چند کشور دیگر کالا صادر نمایند باید تصمیم بگیرند که آیا باید برنامه های عادی بازاریابی خودشان را در مورد کالا با سیاستهای تشویقی و ترغیبی ، سیاستهای قیمت گذاری و سیاستهای توزیعی تغییر بدهند یا خیر؟ و اگر بخواهند تصمیم به تغییر در برنامه های بازاریابی بدهند چه نکاتی را می بایست مورد توجه قرار داده و در مورد آنها تصمیم بگیرند . اگر تغییری در برنامه های بازاریابی داده نشود هزینه های بازار یابی در سطح پایین تری خواهد بود ولی از طرف دیگر اگر در برنامه های     بازاریابی تغییر داده شود در بسیاری موارد سهم بیشتری از بازار فروش را به دست خواهد آورد ودر نتیجه جبران افزایش هزینه ها خواهد شد.

در مورد عرضه کالا به بازار بین المللی سه استراتژی مختلف را میتوان انتخاب نمود . در استراتژی اول هیچ تغییری در کالا نداده و همان کالایی را که در داخل کشور عرضه    می نماییم به خارج از کشور نیز صادر می گردد. در استراتژی دوم کالای مورد نظر تغییراتی راکه برای بازار صادراتی لازم می دانیم اعمال نموده و بعد کالا را صادر          می نماییم . در استراتژی سوم با توجه به نیازهای بازار بین المللی کالاهای کاملاً جدیدی را عرضه می داریم.

6-تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین المللی:

موسسات بازرگانی حداقل از دو راه مختلف میتوانند فعالیتهای  بازار یابی بین المللی  خود را اداره نمایند. یکی ایجاد بخش صادراتی در داخل سازمان است دراین حالت یک سازمان معمولاً درابتدا خیلی ساده با ارسال کالاها به خارج وارد فعالیت بازار یابی بین المللی می شود ، اگر از این طریق صادراتش افزایش یابد سازمان مورد نظر یک بخش صادراتی را که معمولاً یک مدیر فروش و چند دستیار دارد ایجاد می کند .

روش دیگر در مورد بازاریابی بین المللی نیز تاسیس سازمان یا شرکت بازار یابی  بین المللی است . بسیاری از سازمانها کم کم وارد فعالیتهای مختلف و بازارهای متعدد در سطح بین المللی می شوند یک سازمان ممکن است به تدریج که رشد می کند وفعالیتش بسط می یابد به یک کشور کالا صادر کرده به کشور دیگر پروانه تولید کالای خاص را فروخته با کشور سوم همکاری و مالکیت مشترک در تولید را داشته و در کشور چهارم مالک یک شعبه تولیدی باشد. دیر یا زود این سازمان یک شرکت بین المللی به منظور انجام فعالیتهای بازاریابی بین المللی تاسیس خواهد نمود .

                                                                                                      مجید سلیمانی  

                                                                                               ارزیاب گمرک اصفهان  

منبع : واقعیتهای صادراتی ، محمد رضا شهنام پور
منبع : hakiman[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]193

طراحی سایت, طراحی سایت, طراحی سایت, طراحی سایت, طراحی سایت, طراحی سایت, خرید پستی مطالب خدمات زیر دسته ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات