تبلیغات

تجهیزات حفاظتی و امنیتیتوصیه های حفاظتی و امنیتی

توصیه های حفاظتی و امنیتی

يكي از شاخص هاي رشد و توسعه هر كشوري، ميزان توجه و رعايت مسايل حفاظتي و حراستي است. اين موضوع ارتباط مستقيم با فرهنگ عمومي جامعه دارد و رعايت امور حفاظتي و حراستي يكي از محورهاي پيشرفت جامعه خواهد بود. جوامع توسعه يافته جهت ارتقای خود تلاش مي كنند تا حوزه منافع خود را در سايه اصول امنيتي و هم چنين رعايت ضوابط حفاظتي افزايش دهند و از گزندها و آفت ها مصون بمانند. ايجاد حفظ اصول حراستي و حفاظتي مانند تمامي مقوله هاي فرهنگي و مدني نيازمند آموزش و توجيه و ترويج فرهنگ مربوطه دارد. فرهنگ سازي و آموزش اين قبيل مسايل در آموزه هاي اجتماعي و مذهبي نيز وجود دارد و دين مبين اسلام همواره بر رازداري و حفاظت از جامعه مسلمين در مقابل دشمنان تأكيد دارد.

فرهنگ حراستي و حفاظتي، مجموعه افكار و اعمالي است كه سبب ايجاد آرامش و اطمينان مي گردد و هر جامعه اي نيازمند اعتماد و آرامش و اطمينان است و براي رسيدن به آن ها بايد آسيب ها و تهديدات و خطرات را بشناسد تا واكنشي مناسب نشان دهد.

بنابراين فراگيري و اجرايي كردن توصيه هاي حفاظتي و رعايت اصول و ضوابط حراستي، راهي است براي فرهنگ سازي و آمادگي در مقابل تهديدات گوناگون و هم چنين مركبي براي رسيدن به فضاي امن و آرام جهت فعاليت هاي اجتماعي است.

دانايي اطلاعات امنيتي، از ضرورت هاي نظام مقدس ج.ا.ا است و تمامي كارگزاران و خدمتگزاران اين كشور بايد مجهز و مقيّد به اصول حفاظتي باشند. هر قدر اين دانش و بينش افزايش يابد، نسبت به يكديگر وفادارتر و نسبت به دشمنان هوشيارتر خواهيم بود.

به همین منظور و جهت افزايش سطح آگاهي اطلاعاتي مخاطبان برای حفاظت و صيانت از افراد خاص، اطلاعات، اسناد و... در مقابل تهديدات خارجي و آسيب هاي داخلي، آشنايي با اصول حفاظتي تحت عنوان « توصيه هاي حفاظتي » ارایه مي شود:

ايرانيان عازم به خارج از كشور، بخصوص كاركنان اعزامي دولت بايد توجه داشته باشند كه از لحظه ورود به هر يك از كشورهاي بيگانه، هرگونه تماس اشخاص تحت هر عنوان، درواقع براي مراقبت از اعمال و رفتار آنان بوده و افراد مذكور براي اين امر آموزش ديده اند.

بنابراين نبايد به مهماندار، مترجم، راننده، كارمندان هتل و افرادي كه به مناسبت شغلي با آن ها تماس خواهند داشت، اطمينان كنند.

بايد توجه داشت كه ايرانيان عازم به خارج از كشور بخصوص اعضاي هيئت ها و نمايندگي هاي ج.ا.ا (كارمندان بعثه و حج و زيارت، روحانيون كاروان، مدير راهنما و ... ) از چند جهت مورد توجه سرويس هاي اطلاعاتي قرار دارند

 

ایمنی :

تعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه (Hazard) که در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و ساختمانها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد.

هنگامی که (Hazard) وجود دارد  امکان وقوع اثرات منفی یاد شده وجود خواهد داشت.

کلمه (Danger) گویای قرارگرفتن در معرض یک  (Hazard) است، یه این ترتیب ایمنی متضاد (Danger) بوده است، و در صدد حذف خطرات بالفعل موجود در محیط کار می باشد.

ایمنی به طور صد در صد و متعلق وجود ندارد و عملا هم هیچگاه حاصل نخواهد شد از اینروست که گفته می شود ایمنی حفاظت نسبی در برابر خطرات است.

منظور از ایمن و غیر ایمن چیست؟

یک مکان، یک کار معین و یا یک دستگاه زمانی ایمن انگاشته می شود که احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و یا ابتلا به بیماری برای کسانیکه در آنجا بوده یا با  آن دستگاه کار می کنند در حد قابل قبول پایین باشد. به طور کلی، میتوان چنین گفت که میزان خطر قابل قبول با پایین آمدن سطح ایمنی، افزایش و با افزایش سطح ایمنی کاهش می یابد. در واقع بهداست حرفه ای بیماریها را کاهش می دهد و ایمنی صنعتی به کاهش تمام خطرات می پردازد.

ایمنی محیط کار :

ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آنان را به خطر اندازد، مصون می دارد مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان بویژه مدیران پرسنلی است. البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت.

بعبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از : فراهم آوردن موجباتی که از بیماریها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری می کند. یعنی هر چه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می توان گفت که ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد.

تعريف خطر

كلمه خطر در واژه نامه ها تعاريف گوناگون دارد ، از جمله

ـ ريسك و اتفاق

ـ يك منبع خطر

ـ شانس ، موقعيت شانس به معناي حادثه

ـ اشتباه

خطر ، شرايط بالقوه است كه انتظار ميرود تا تبديل به يك حادثه گردد ، براي اين كار محرك مورد نياز است اين محرك مي تواند خرابي يك قطعه ، شرايطي نا ايمن در سيستم  باشد  تعريف زير ، تعريف دقيق تر از خطر است

شرايط  يا مجموعه شرايط بالقوه ، داخل يا خارج سيستم عملياتي كه در صورت بالفعل شدن ، خطر را به واقعه اي كه منجر به خسارت يا حادثه مي شود تبديل مي كنند

ايمني: ايمني ميزان دوري از خطر تعريف شده است. ايمني يك موضوع حفاظت نسبي از برخورد با خطرات است و كميتي نسبي مي‌باشد.

خطر بالقوه: شرايطي كه داراي پتانسيل صدمه به افراد، خسارت به تجهيزات و ساختمان‌ها، از بين بردن مواد و ... باشد.

خطر بالفعل: واژه خطر بالفعل بيان كننده قرارگرفتن نسبي در معرض يك خطر بالقوه مي‌باشد ولي وقتي كه يك خطر بالقوه وجود داشته باشد الزاماً يك خطر بالفعل را به همراه نخواهد داشت.

حادثه ناشي از كار: حادثه يك رويداد يا واقعه برنامه ريزي نشده و بعضاً آسيب‌رسان و خسارت‌آور است كه انجام، پيشرفت، يا ادامه كار را به صورت طبيعي مختل ساخته و همواره در اثر يك عمل يا انجام يك كار غيرايمن يا در اثر شرايط غيرايمن يا در اثر تركيبي از اين دو به وقوع مي‌پيوندد.

ريسك: ريسك عبارت است از امكان وارد آمدن آسيب به انسان يا دارائي او (حقيقي 1379، 110).

تاريخچه ايمني

از زماني كه بشر پا به عرصه وجود گذاشت براي حفظ حراست خود از گزند حيوانات وحشي و همچنين براي مبارزه با عوامل طبيعي از قبيل باد ، برف ، توفان ، سيل و غيره در پناهگاههاي امن مخفي شده است و به عبارت ديگر براي مقابله با هر نوع خطري وسيله مبارزه مناسبي تهيه نموده است

با گذشت زمان بشر به اختراعات و پيشرفتهاي بيشتري دست يافت  اغلب اين تغييرات عموامل غير قابل پيش بيني شده را بوجود مي آورد كه به افراد و ساختار جامعه آسيب وارد مي كرد و آنها مورد تهديد قرار مي داد

نياز به شرايط كاري ايمن ، درست همزمان با تغييرات انقلاب صنعتي بوجود آمد در طول دهه نخست انقلاب صنعتي اين نياز احساس شد و توسط پيشگامان مديريت نوين مورد تاييد و تاكيد قرار گرفت

سپس تشكيل سازمان بين المللي كار پس از جنگ جهاني اول بوجود آمد  سازمان مذكور اقدام به تدوين و تنظيم مقررات ايمني در زمينه كار كرد ، بعدها قانوني به تصويب مجلس انگلستان رسيد كه كليه ماشي آلات را به داشتن حفاظ مناسب توصيه كرد پس از آن فرانسه اولين تشكيلات ايمني را بوجود آورد و ساير كشورهاي صنعتي از تشكيلات ايمني فرانسه تقليد نمودند و به همين لحاظ فرانسويها را مادر تشكيلات ايمني ناميدند سپس آلمانيها مطالعات عميقي در باره آمار سوانح و تصادفات نمودند كه ايجاد شركتهاي بيمه و امور اجتماعي از ابتكارات آنان مي باشد

امروزه تشكيلات ايمني آمريكا از ديگر ممالك صنعتي منظم تر و پيشرفته تر مي باشد و آمريكاييها از پنجاه سال قبل بر امر ايمني توجه مخصوصي مبذول داشتند و از لحاظ استفاده از آمار و ارقام به پيشرفتهاي قابل توجهي نائل گرديدند ، بطوريكه امروزه بهترين اصول علمي در جلوگيري از حوادث و مفيدترين كتابهاي ايمني و نشريات مختلف را به دنيا عرضه مي دارند ، مخصوصا ـ موسسه ايمني ملي آمريكا ـ كه مرجع ايمني شناخته شده  راهنماييها و ارائه طريق ايمني اين موسسه براي كليه ملل قابل قبول مي باشد

امروزه پيشرفت در زمينه ايمني به حدي رسيده است كه باعث شده حمل و نقل هوايي بصورت رايج ترين راه مسافرتي تلقي شود

ضرورت و اهميت ايمني

ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه پر از خطر و حادثه است ، در هيچ كجا در امان نبوده و در مقابل حوادث احساس امنيت نمي كنيم ، اگر در نظر بگيريم كه براي هر يك از رفتارها و اعمال بشر روش ايمن و روش نا ايمن وجود دارد شرورت ايمني مطرح مي گردد

در زير دلايلي مطرح مي شود كه ضرورت و اهميت ايمني را صد چندان مي نمايد

دلايل قانوني

ايمني تكيه بر دلايل قانوني فراوتني چه در سطح بين المللي و چه در سطح كشوري دارد بنابر قوانين بين المللي حقوق بشر ، برخورداري از ايمن زيستن و در امنيت بودن حق هر فردمي باشد كه دولتها بايد براي حقوق بشر ، برخورداري از ايمن زيستن و در امنيت بودن حق هر فرد مي باشد كه دولتها بايد براي احقاق آن بكوشند از نظر محيط كاري تمامي كشورهاي  عضو سازمان ملل و سازمانهاي وابسته ـ مثل سازمان بين المللي كار ، سازمان بهداشت جهاني  و غيره ـ بر اساس  مقاوله نامه ها و مققرات جهاني ، ملزم به ايمن نمودن و تامين بهداشت و ايمني كليه كاركنان در محيط هاي كاري مي باشند در سطح كشوري نيز به موجب قوانين مختلف از جمله قانون اساسي و قانون كار ، تامين ايمني و بهداشت افراد جامعه بويژه شاغلين يك ضرورت قانوني مي باشد

دلايل اقتصادي

خواه ناخواه ، منحرف شدن از خطر ايمني در هر شرايطي با خسارت همراه است بهمين علت است كه دولتها و در سطوح پايين تر سازمانها ، نه تنها پيش بيني هاي لازم را در خصوص پيشگيري از حوادث ناشي از كار و يا ناشي از هر عامل ديگر مي نمايند بلكه خود را براي مقابله با حوادث طبيعي  نظير زلزله و سيل و غيره آماده مي كنند اكنون كه تقارب و پايداري دولتها ، سازمانها و كشورها ، بسته به وضعيت اقتصادي آنها دارد پذيرفتن صدمات و خسارات اقتصادي از ناحيه حوادث ، آنهم حوادثي كه با تمهيدات ايمني قابل پيشگيري است ، مايه سر افكندگي و شرمساري خواهد بود

تبعبت از استانداردها

امروزه تبعيت از استانداردهاي ايمني در بخشهاي مختلف خدمات ، صنايع ، كشاورزي ، معدن  و ساير بخشها در اغلب كشورها به صورت قانون و الزام در آمده است و افراد در شرايط ناايمن ، فعاليت نكرده و يا در صورت فعاليت ، حداكثر كارايي را نخواهند داشت

مصرف كنندگان ، كالاهايي را كه فاقد شرايط ايمني باشند را نخواهند پذيرفت امروزه اغلب  محصولات فروش خود را جداي از ويژگيهاي تكنولوژيكي ، در گرو شرايط ايمني آن مي بينند

ايمني پيش شرط انجام كار

امروزه شعار ـ ايمني بر هر كارري مقدم است ـ و ـ هيچ كاري آنقدر مهم نيست كه در شرايط نا ايمن انجام شود ـ به عنوان اصل اول و تجارب ـ لا اقل در كشورهاي پيشرفته ـ به فعليت در آمده است مديران در هر موسسه يا سازماني  ، بنابر دلايل قانوني ، انساني ، اقتصادي و ساير دلايل بايد بپذيرند كه ـ جان انسانها با ارزش تر از هر چيزي است ـ

دلايل انساني ـ اجتماعي

حادثه براي انسان جداي از خسارات مادي ، هميشه با خسارات جاني اعم از قطع عضو ، نقص عضو و مرگ همراه است جداي از وارد شدن به ساختار تخصصي جامعه ، از حيث خارج شدن يك فرد فرهيخته ، خساراتي كه از ناحيه اضافه شدن افراد سر بار به جامعه ، افراد بي سرپرست و ساير خسارات كه از نتايج حادثه است ، همگي ساختار جامعه و ديد افراد جامعه ، بويژه افراد جوان و آماده كار را به كار و فعاليت منفي مي كندمنبع : drtorkamani[dot]blogfa[dot]com[slash]post-37[dot]aspx

توصیه های حفاظتی و امنیتی, موسسه حفاظتی و مراقبتی سامان , سیستم های امنیتی حفاظتی چشم , سیستم های امنیتی حفاظتی چشم , خدمات قراردادی حفاظتی و امنیتی , آگهی استخدام استخدام کارشناس , آشنایی با سیستم های امنیتی,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات