تبلیغات

بلندترین کوه ایران در کجاستدرس دوم
 

قاره ی آسیا کجاست؟
نقشه درس دومی روبرو، قاره های جهان را نشان می دهد. آیا می دانید کدام قاره ی پهناورترین قاره ی جهان است؟ آسیا
قاره ی آسیا تقریباً خشکی های جهان را در بر می گیرد. بلندترین کوه ها، پست ترین نقاط و پهناورترین جلگه های زمین در آسیا واقع شده اند..
بیش از نیمی از جمعیت کره ی زمین در قاره ی آسیا به سر می برند و پرجمعیت ترین کشورهای جهان در این قاره قرار دارند..

موقعیت
آیا می توانید بگوئید قاره ی آسیا از سه طرف به آب های کدام اقیانوس ها محدود می شود؟ هند، آرام، منجمد شمالی
قاره های آسیا در محل تنگه ی برینگ از آمریکای شمالی و در محل کانال سوئز از آفریقا جدا می شود. علاوه بر این، کوه های اورال مرز بین دو قاره ی آسیا و اروپا را تعیین می کند..

فعالیت 1
. در نقشه دقت کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید1
قاره ی آسیا از سمت جنوب به اقیانوس هند و از سمت مشرق به اقیانوس آرام و از سمت شمال به اقیانوس منجمد شمالی محدود می شود.

چهار فلات پی در پی آسیا از غرب به شرق عبارتند از فلات مغولستان <-- تبت <-- فلات ایران <-- فلات آناتولی <--2-

2-بلندترین رشته کوه آسیا چه نام دارد؟ نام بلندترین قله ی آن چیست؟
هیمالیا، اورست

 

ناهمواری های آسیا
به نقشه ناهمواری های آسیا توجه کنید. آسیا را از نظر ناهمواری ها می توان به سه بخش تقسیم کرد.

.فلات ها: شامل فلات های بلند با ارتفاع زیاد و فلات های کم ارتفاع قدیمی1-.
. سرزمین های پهناور و پست جلگه ای در شمال و جنوب آسیا2-.
.سرزمین های دارای کوه آتش فشان.3-

فعالیت 2:
در نقشه ی بالا دقت کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.:
1-کدام جلگه، فلات ایران را به شبه جزیره عربستان متصل می کند؟
جلگه بین النهرین

.در مغرب جلگه ی سیبری، کوه .... و در شرق آن رود .... قرار دارد2-.
اورال - ینی سئی

3-رودهای مهم هند از کدام رشته کوه سرچشمه می گیرند؟ به کجا می ریزند؟
رشته کوه های هیمالیا، به خلیج بنگال می ریزند.

رودهای مهم چین را نام ببرید.4-
یانگ تسه کیانگ، هوانگهو

5-با توجه به نقشه ی بالا و اسم های داخل دایره های زیر ، جاهای خالی را پرکنید.

 


* نام یک دلتای مهم آسیا، دلتای بنگال
* نام سه مجمع الجزایر آتش فشانی آسیا: فیلیپین ، اندونزی ، ژاپن
* نام دو شبکه جزیره ی بزرگ آسیا: آسیا، هند ، عربستان
منبع : soltanian2[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]22

جغرافی دوم راهنمایی , دست در دست هم دهیم به مهر میهن , دورودنما دورود کجاست , رشته کوه البرز رشته کوه زاگرس , دنیای جغرافیا, جغرافی دوم راهنمایی , شکار و طبیعت ایران منطقه حفاظت ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات