تبلیغات

برویم چندبیا تا برویم
جاده و اسب مهیاست،بیا تا برویم
                                     کربلا  منتظر  ماست  بیا  تا  برویم

ایستاده ست به تفسیر قیامت زینب 
                                    آن سوی واقعه پیداست بیا تا برویم

خاک درخون خدا می شکفد می بالد
                                    آسمان،غرق تماشاست بیا تا برویم

تیغ درمعرکه می افتد و بر میخیزد
                                 رقص شمشیر چه زیباست بیا تا برویم

از  سراشیبی تردید اگر  بر گردیم
                                    عرش، زیر  قدم  ماست  بیا تا برویم

دست عباس به خونخواهی آب آمده است
                                   آتش  معرکه  برپاست  بیا  تا   برویم

زره  از موج بپوشیم و ردا از طوفان
                                   راه  ما   از  دل  دریاست  بیا تا برویم

کاش ایکاش!که دنیای عطش میفهمید
                                    آب ،  مهریۀ  زهراست  بیا  تا برویم

چیزی از راه نمانده ست چرا برگردیم
                                    آخر راه  همین  جاست بیا تا برویم

فرصتی باشد اگر باز درین آمد و رفت
                               تا همین امشب و فرداست بیا تا برویم
منبع : jazireyeto[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]23

جزیره غم بیا تا برویم, کربلا منتظر ماست بیا تا برویم, زیبا سخن چند مورد از کم هزینه , موشک انداز بحرین منتظر ماست , رومز اجرت‌المثل چگونه , سایت دینی و مذهبی ثارالله چند , یاران نور به حج برویم یا به کربلا,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات