تبلیغات

اتفاقی برای دانشگاه تهرانوکالت اتفاقی
www.persianlaw.tk

www.persianlaw.tk

www.persianlaw.tk

www.persianlaw.tk

www.persianlaw.tk

آیین‌نامه صدور جواز وكالت اتفاقی (شماره 2114/78/1 مورخ 3/3/1378)
در اجرای ماده 2 قانون وكالت مصوب سال 1315 و به تجویز ماده 22 لایحه استقلال كانون‌وكلای دادگستری مصوب 1333 و به منظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وكالت اتفاقی وشرایط درخواست آن‌، ضوابط زیر تعیین و اعلام می‌گردد:
ماده 1 ـ درخواست اخذ جواز وكالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی به عمل آمده و در آن‌ضمن معرفی كامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی موثردر قضیه‌، مشخصات كامل و نشانی موكل یا موكلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات‌موضوعی كه متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارك مورداستناد را پیوست كرده و پس از امضاء ذیل درخواست آنرا در دفتر كانون وكلاء ثبت نماید.
ماده 2 ـ به همراه درخواست صدور جواز وكالت اتفاقی‌، باید فتوكپی مصدق  مدارك زیر نیز به‌كانون وكلاء تسلیم شود:
الف ـ فتوكپی شناسنامه و آخرین مدرك تحصیلی و دو قطعه عكس‌
ب ـ فتوكپی شناسنامه موكل یا موكلین و مدارك مثبته قرابت وفق ماده 2 قانون وكالت مصوب‌1315
ج ـ اصل درخواست موكل به عنوان كانون وكلاء (به شرح فرم تهیه شده‌) كه امضاء موكل توسط‌كانون و یا یكی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
د ـ اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به‌دعاوی طرح شده‌
هـ  ـ فتوكپی كارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی كه مشمول خدمت نظام وظیفه‌می‌باشند.
تبصره ـ مدارك فوق  به هیچ صورتی قابل استرداد نیست‌.
ماده 3 ـ برای هر مورد وكالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم كامل تهیه و تسلیم شودو این قاعده در مورد پرونده‌هایی كه از دو یا چند دعوی مرتبط تشكیل شده باشد نیز رعایت خواهدشد مگر اینكه به تشخیص كانون وكلاء تكرار اصل تقاضا یا مدارك و مستندات و اطلاعات ضروری‌نباشد.
ماده 4 ـ كانون می‌تواند از متقاضیان جواز وكالت اتفاقی پس از احراز شرایط‌، اختباری به منظوربررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وكالت منوط به‌موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص كانون وكلاست‌.
ماده 5 ـ تشكیل پرونده جهت بررسی درخواست متقاضی اخذ جواز وكالت اتفاقی‌، منوط به‌واریز مبلغی است كه توسط كانون وكلاء در هر سال تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره  ـ مبلغ مذكور به هیچ صورتی مسترد نخواهد شد.
ماده 6 ـ هیئت مدیره كانون برای صدور جواز وكالت اتفاقی‌، هر سال مبلغی را تعیین و اعلام‌خواهد نمود.
ماده 7 ـ این آیین‌نامه در 7 ماده و 2 تبصره تدوین و به تصویب رسید.

سید مهدی رفوگر

(  کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری)

Sayed Mahdi Rafougar

judjement law expert

این بخش به شما کمک میکند تا در صورتی که با مشکل حقوقی مواجه شدید با گروه مشاوران متخصص در میان گذاشته و از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند شوید. برای در میان گذاشتن مشکل خود میتوانید با این شماره اختصاصی ویژه مشاوره حقوقی رایگان تماس بگیرید:۰۹۳۵۹۸۳۹۳۹۰

تنها به مشکلات حقوقی از طریق تماس تلفنی پاسخ داده خواهد شد لذا عزیزان از ارسال ایمیل یا پیام خودادری فرمایند.

--


منبع : smr[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]244

Seyed Mahdi Rafougar وکالت اتفاقی, امام زادگان عشق دیروز جبهه , پایگاه اینترنتی بسیج دانشجویی , پشت کنکوری ها چگونه در دانشگاه , وبلاگ دانشجویان توسعه روستایی , وبلاگ تخصصی کشاورزی ‌مقالات و , دانشجویان اکتشاف معدن 89 پلی ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات