تبلیغات

برچسب :

علوم ماورا

نوشته مرتبط با این برچسب :
خواص یاسین مغربی
خواص یاسین مغربی

1-اگر این دعا را هفت بار بر کاسه چینی که پر از آب باشد بخواند و از آن آب به خورد هر کس دهد آن شخص مطیع او گردد

2-اگر غایبی در سفر باشد و هفت بار به طرف او بدمد بزودی از آن سفر باز گردد 

3-اگر سه بار مصروعی بخواند شفا یابد و مریض 5 بار بخواند و بگوید

اللهم بحرمة یس این مریض را شفا ده فورا شفا یابد

4-اگر بر کاغذی بنویسد و بر کاغذ دمد عجائب بیند به قدرت خدا و همه کس او را مطیع  و فرمانبردار شود

 این سوره بر شیرینی بخواند و بخورد دشمن دهد دوست گردد

هر که بر عود و زعفران یا گلاب در ساعت زهره یا ساعت مشتری هفت بار بخوانند و بر اتش نهد که بسوزد بیم ان باشد که از محبت دیوانه شود

5-اگر کسی را سحر کرده باشند سه بار این دعا و سوره مبارکه را بر پیاز بخواند و بر اتش بگذارد و خود را بر ان بدارد سحر باطل شود

6- اگر این سوره را در کاسه چینی یا زعفران بنویسد و بشوید و پانزده بار بخواند دل و جگر وی قوی گردد

و انچه بشنود یاد گیرد و فراموش نکند

7-اگر این سوره را هفت بار بخواند به نیت هر کسی بخواند فورا حاضر شود

8-اگر این سوره را بر اب بخواند و با ان اب غسل کند و دو رکعت نماز بجا اورد و بعد از حمد هفت بار سوره توحید و اعوذتین بخواند هر حاجت مشروعه دارد براورده شود

9-  اگر کسی تنگ دست باشد بعد نماز خفتن یک بار بخواند و صد بار صلوات بفرستد حق تعالی روزی اور را فراخ کند

10-اگر کسی این سوره را با خود دارد از خطرات ارضی و سماوی محفوظ ماند

منبع : 786oloom[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]221

دانلود سوره حمد مغربی


علوم ماورا خواص یاسین مغربی, دعا نویسی بخت گشایی گرفتن حاجت , دانلود نوحه و مقاله و عکس های , قرآن سرا مطالب تفسیر قرآن , علوم ماورا, متافیزیک و علوم غریبه, دعاهای مجرب مطالب هفته اول آذر 1393,
گزارش اشکال

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات